Missie en visie

Missie en visie

CNV Jongeren komt op voor de jonge werkenden in Nederland: de bijbaners, de vakantiewerkers, de stagiairs en de starters. Voor jou dus! Wij houden goed in de gaten dat je veilig en prettig kunt werken, dat je rechten worden beschermd en dat beleidsmakers rekening houden met de toekomst van jongeren. Daarnaast helpen we je met al je vragen en problemen over stagelopen, solliciteren, werk en inkomen. CNV Jongeren biedt niet alleen praktische hulp en advies aan jongeren op school en de arbeidsmarkt; wij hebben meer dan 55 jaar ervaring in het succesvol ontwikkelen en uitvoeren van zowel nationale als internationale projecten. Altijd in samenwerking met jongeren.

Missie

Missie: “De sociaal-economische positie van jongeren in het algemeen, de leden en de jongeren in een achterstandspositie op de arbeidsmarkt in het bijzonder versterken.”

Visie

CNV Jongeren zet zich in voor een rechtvaardige samenleving, waarin mensen gelijkwaardig zijn aan elkaar. Zij kiest hiervoor op grond van haar visie op mens en maatschappij en laat zich daarbij inspireren en leiden door het Christelijk sociaal gedachtegoed. Persoonlijke verantwoordelijkheid, zorgen voor elkaar, empowerment en vrijheid om keuzes te maken spelen hierin een belangrijke rol. Dit alles op het gebied van arbeid en inkomen.

CNV Jongeren werkt vanuit de visie dat jong-zijn een levensfase is. Enerzijds omdat het voorbereidt op het volwassen leven. Anderzijds omdat jong-zijn een op zichzelf staande levensfase is met haar eigen cultuur en problemen. Typerend voor deze levensfase is dat jongeren vaak voor het eerst keuzes moeten maken die van grote invloed zijn op hun verdere leven. CNV Jongeren wilt jongeren bewust maken van deze keuzes, bij deze keuzes adviseren en waar nodig ondersteunen. Naast juridische steun en informatie, geeft CNV Jongeren haar leden een stem, wij stellen problemen waar jongeren tegenaan lopen aan de kaart.