Missie en visie

Missie en visie


Wij zijn er voor de dromers, denkers en doeners. Voor alle jonge mensen die hun best willen doen om zich optimaal te ontwikkelen en hun beste bijdrage willen leveren aan onze maatschappij. CNV Jongeren is een onafhankelijke vakbond voor jonge werknemers in Nederland. We zijn er voor de bijbaners, stagiairs, vakantiewerkers, studenten, net-afgestudeerden, starters en young-professionals. Samen komen we op voor jouw belangen op de arbeidsmarkt, woningmarkt en in het onderwijs. Daarnaast hebben we speciale aandacht voor jonge mensen met een kwetsbare positie. 

  • Dit zijn we: Dromers, Denkers, Doeners
  • Dit doen we: de sociaal-economische positie van jongeren op de arbeidsmarkt versterken
  • Zo doen we dat: jongeren ondersteunen en adviseren bij het maken van belangrijke keuzes
  • Voor wie we werken: jonge mensen (13-35 jaar) in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en met een kwetsbare positie
  • Zo werken we: activerend, kritisch en uitgesproken

Missie

Missie: “De sociaal-economische positie van jongeren in het algemeen, de leden en de jongeren in een achterstandspositie op de arbeidsmarkt in het bijzonder versterken.”

Visie

CNV Jongeren zet zich in voor een rechtvaardige samenleving, waarin mensen gelijkwaardig zijn aan elkaar. Zij kiest hiervoor op grond van haar visie op mens en maatschappij en laat zich daarbij inspireren en leiden door het Christelijk sociaal gedachtegoed. Persoonlijke verantwoordelijkheid, zorgen voor elkaar, empowerment en vrijheid om keuzes te maken spelen hierin een belangrijke rol. Dit alles op het gebied van arbeid en inkomen.

CNV Jongeren werkt vanuit de visie dat jong-zijn een levensfase is. Enerzijds omdat het voorbereidt op het volwassen leven. Anderzijds omdat jong-zijn een op zichzelf staande levensfase is met haar eigen cultuur en problemen. Typerend voor deze levensfase is dat jongeren vaak voor het eerst keuzes moeten maken die van grote invloed zijn op hun verdere leven. CNV Jongeren wilt jongeren bewust maken van deze keuzes, bij deze keuzes adviseren en waar nodig ondersteunen. Naast juridische steun en informatie, geeft CNV Jongeren haar leden een stem, wij stellen problemen waar jongeren tegenaan lopen aan de kaart.