ANBI

ANBI-status CNV Jongeren

ANBI


CNV Jongeren is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat is goed nieuws want dit betekent dat de giften aan CNV Jongeren in aanmerking komen voor belastingaftrek. De regeling is ingegaan in 2016. Giften die na deze datum zijn overgemaakt aan CNV Jongeren komen dus in aanmerking voor belastingaftrek volgens de voorwaarden van de Belastingdienst.

ANBI Informatie

Naam
CNV Jongeren

KVK-nummer
40478287

Contactgegevens      

Bezoekadres
Tiberdreef 4
3561 GG  Utrecht

Postadres
Postbus 2475
3500 GL  Utrecht

Telefoon    + 31 30 751 1850 b.g.g. + 31 30 751 1001
E-mail        info@cnvjongeren.nl

Doelstelling
CNV Jongeren zet zich in voor een rechtvaardige samenleving, waarin mensen gelijkwaardig zijn aan elkaar. Zij kiest hiervoor op grond van haar visie op mens en maatschappij en laat zich daarbij inspireren en leiden door het Christelijk sociaal gedachtegoed. Persoonlijke verantwoordelijkheid, zorgen voor elkaar, empowerment en vrijheid om keuzes te maken spelen hierin een belangrijke rol. Dit alles op het gebied van arbeid en inkomen.

CNV Jongeren werkt vanuit de visie dat jong-zijn een levensfase is. Enerzijds omdat het voorbereidt op het volwassen leven. Anderzijds omdat jong-zijn een op zichzelf staande levensfase is met haar eigen cultuur en problemen. Typerend voor deze levensfase is dat jongeren vaak voor het eerst keuzes moeten maken die van grote invloed zijn op hun verdere leven. CNV Jongeren wilt jongeren bewust maken van deze keuzes, bij deze keuzes adviseren en waar nodig ondersteunen. Naast juridische steun en informatie, geeft CNV Jongeren haar leden een stem, wij stellen problemen waar jongeren tegenaan lopen aan de kaart.

Bestuurssamenstelling CNV Jongeren

Justine Feitsma, voorzitter

Erik Rouw, directeur/penningmeester

Raad van Toezicht CNV Jongeren

Joany Krijt
Voorzitter College van Bestuur MBO Utrecht
Lid sinds juni 2019

Bas van der Vliet
Regiomanager UWV Midden Gelderland
Lid sinds juni 2016

Mike Boven
Manager business control ai
Lid sinds juni 2021

Sylvia Baard
Interim financieel manager en controller
Lid sinds december 2018

Klaas Pieter Derks
Landelijk adviseur en projectmanager UWV
Lid sinds juni 2019

John Herfkens
Directeur bestuurder bij Onderwijs Advies
Lid sinds juni 2020

Harry van der Molen
Tweede Kamerlid (CDA)
Lid sinds juni 2020

Beloningsbeleid
De Raad van Toezicht van CNV Jongeren ontvangt geen enkel salaris van CNV Jongeren voor hun werkzaamheden ten behoeve van CNV Jongeren. Het salaris van het bestuur van CNV Jongeren is conform de betreffende CAO-schaal voor deze functie.

Download

Download hieronder de jaarrekeningen van 2021, 2020 en 2019 en ons beleidsplan voor 2021.