Nieuws

Wij gaan #NaarDeDam op 10 november!

De afschaffing van de dividendbelasting is van de baan. Maar dat betekent niet dat het geld goed besteed gaat worden. Het kabinet wil dat de twee miljard namelijk alsnog ten goede komt van de grote bedrijven die toch al steeds minder belasting betalen. Dat willen ze regelen in het belastingplan. Daarover wordt de week na 10 november gestemd in de Tweede Kamer. Voor ons is het duidelijk: die twee miljard moet niet naar bedrijven maar naar de mensen, zodat de welvaart eerlijker en socialer verdeeld wordt in Nederland. Dat geld kan zoveel beter besteed worden!

De afgelopen weken bleek al dat de mensen in Nederland boos zijn. Boos op het plan om de dividendbelasting af te schaffen. Boos dat de lonen al jarenlang achterblijven en dat de werkdruk alleen maar toeneemt. Boos dat er te weinig gedaan wordt om iedereen mee te laten profiteren van de economische groei. Boos omdat onzekere banen de norm zijn geworden voor een groot deel van onze jongeren. Boos omdat onze oude dag onder druk staat.

Een socialer en eerlijker Nederland
Het slechte plan om de dividendbelasting af te schaffen, stond niet op zichzelf. Het gebeurt al veel langer. De afgelopen decennia wordt de welvaart in ons land namelijk steeds oneerlijker verdeeld. De grote bedrijven, de multinationals en aandeelhouders maken meer winst, maar betalen steeds minder belasting. Ondertussen nemen de werkdruk, de onzekerheid en de lasten van de Nederlanders juist toe. Die trend moet gekeerd. Dat kan alleen als we de regels gaan veranderen en er voor zorgen dat een eerlijk deel van de lasten bij bedrijven komt te liggen.

Wat willen we?
Het is de hoogste tijd dat alle werkenden en niet-werkenden, gaan meeprofiteren van de economische groei. Iedereen verdient een beter loon, iedereen een hogere sociale standaard. De koopkracht van mensen die de economie draaiende houdende neemt nu nog maar zeer minimaal toe. Daarom eisen we goede reële loonsverhogingen. Dat geldt zeker ook voor al die mensen die werken in de publieke sector, zoals onze leraren en verpleegkundigen.

Iedereen heeft recht op een echte baan met zekerheid. De komende jaren moeten er 1 miljoen extra vaste contracten bijkomen. Het Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van het kabinet, moet daarom van tafel en drastisch worden aangepast om mensen echt meer zekerheid te geven in plaats van minder. De levensstandaard van mensen die de pech hebben dat ze niet kunnen werken moet verbeteren. Bezuinigingen van het kabinet op deze doelgroep moeten dus meteen van tafel.

Na een leven lang werken gaan we steeds later met pensioen. Dan moet er een goed pensioen zijn voor iedereen en moet iedereen op een goede manier zijn pensioenleeftijd kunnen halen.

Samen krijgen wij dit voor elkaar
Dit gaan we alleen bereiken als we het samen doen. Dat we dat kunnen, hebben we al laten zien bij het terugdraaien van de loondispensatiemaatregelen en bij het terugdraaien van het afschaffen van de dividendbelasting. En het gaat ons weer lukken! De aanhouder wint, niet de aandeelhouders.

#WIJGAANNAARDEDAM

Kom daarom op 10 november om 13.00 uur naar de Dam in Amsterdam. Dan eisen wij in luid protest een eerlijk deel van de welvaart op: daar zetten we samen de volgende stap in de beweging naar een Sociaal Nederland.

Nu het plan om de dividendbelasting af te schaffen komt te vervallen wordt het tijd dat Rutte zo snel mogelijk zijn kabinet aan het werk zet, zodat dit geld bij de Nederlanders terecht komt en niet bij de buitenlandse aandeelhouders. Nu is het moment op te staan en mee te doen.

Wij gaan 10 november naar Amsterdam! Jij ook? –> Laat het ons weten op www.cnv.nl/naardedam

Leden van CNV (Jongeren) krijgen een gratis treinkaartje naar Amsterdam