Werkgroepen

bc4

Werkgroepen

Jongeren ervaren steeds meer onzekerheid bij school en werk. Iedereen wordt uitgedaagd om een leven lang te leren, maar doorstuderen is voor een grote groep jongeren niet mogelijk. Het zijn voornamelijk jongeren met een beperking of jongeren uit een lagere sociaaleconomische klasse die niet verder kunnen studeren in het hoger onderwijs. Daarnaast is het een gegeven dat we allemaal langer moeten doorwerken dan vorige generaties, maar een vast arbeidscontract lijkt verder weg dan ooit. De werkgroepen van CNV Jongeren signaleren en verzamelen deze jongerendilemma’s en ontwikkelen oplossingsgerichte alternatieven.

De alternatieven worden met activiteiten, campagnes en lobby onder de aandacht gebracht bij politici en beleidsmakers. Wil jij het politieke speelveld ontdekken vanuit de ogen van de vakbond en bijdragen aan de impact van jongeren? Geef via info@cnvjongeren.nl aan met welke werkgroep je graag wil kennismaken.

Werkgroep Onderwijs

We studeren zeker tot ons 18e, maar vaak wel tot ons 25e en we gaan toe naar ‘een leven lang leren’. We maken als student het nodige mee tijdens onze studie. Hier vinden we vaak wat van en gelukkig zijn problemen vaak ook op te lossen. Maar wat als dit nu niet zo is, hoe pak je dit dan op? De werkgroep Onderwijs verzamelt studentervaringen en neemt een diepe duik in het beleid. Ze bedenken creatieve en constructieve oplossingen om de kwaliteit van het onderwijs en de overgang naar de arbeidsmarkt te verbeteren. Eens per drie weken komt de werkgroep Onderwijs ’s avonds bijeen in Utrecht om ideeën te vormen en plannen in de stijgers te zetten.

Michiel zit namens de werkgroep in de bestuurscommissie van CNV Jongeren

Ik ben Michiel Bron en sinds juni 2017 bestuurslid Onderwijs bij CNV Jongeren. Ik ben een vierdejaarsstudent Geschiedenis & Wijsbegeerte en dit combineer ik met een bestuursjaar als ab actis bij de studentenvereniging S.S.R.- N.U. Verder ben ik actief bij het Historisch Tijdschrift De Aanzet, Utrechtse gemeenteraadspartij Student & Starter en het journalistieke medium Hard//Hoofd. Ik heb een passie voor schrijven, ik vind het leuk om na te denken over beleid en ik volg nauwgezet de politiek op de gebieden cultuur, sport en onderwijs. Na drie jaar deelname aan de werkgroep Onderwijs, hoop ik ook de komende periode vanuit mijn rol als bestuurslid Onderwijs op meerdere  manieren bij te dragen aan het verbeteren van de positie van jongeren in het onderwijs en in de overgang naar de arbeidsmarkt.

Werkgroep Arbeidsmarkt

Werken doen we tegenwoordig ons hele leven lang. We starten met krantenwijkjes en supermarkten en we racen door naar een droomfunctie, ten minste.. hier hoop je op! Het is algemeen bekend dat het lastig is om aan het werk te komen en dat het nog lastiger is om een vast contract te scoren en aan het werk te blijven. De werkgroep Arbeidsmarkt houdt zich bezig met de thema’s flexibilisering, jeugdwerkloosheid en werkstress. Eén keer per maand (vaak een maandagavond) komt de werkgroep Arbeidsmarkt samen om ideeën te vormen en plannen in de stijgers te zetten. We komen in actie door congressen en events te bezoeken, petities en vragenlijsten op te zetten, een ludieke actie te organiseren en meer.

Arjen zit namens de werkgroep in de bestuurscommissie van CNV Jongeren

Hallo! Ik ben Arjen Gerretsen, bestuurslid Arbeidsmarkt bij CNV Jongeren sinds 2017 en interim manager bij de Rijksoverheid. Bij CNV Jongeren denk ik na over werken in de toekomst. Hoe ziet dat er uit, als robots straks het werk overnemen en de inkomensverschillen steeds groter worden? Willen we dan een 6-urige werkdag? Een basisinkomen? Een vrijstelling van belasting bij zinvol werk? Langetermijn denken is niet het sterkste punt van de politiek en de polder, dus onze ideeën kunnen echt het verschil maken. We hebben natuurlijk ook aandacht voor het hier en nu! Veel mensen om mij heen kampen met burn-out verschijnselen. Wat kun je daartegen doen? Ook heb ik leeftijdsgenoten die maar moeilijk aan een baan komen vanwege hun achternaam. Hoe oneerlijk! En wie wel fulltime werkt maar geen vast contract krijgt, kan vaak geen huis kopen, om maar iets te noemen. Om dit te veranderen, speelt de werkgroep Arbeidsmarkt mee tot op het hoogste niveau.

Werkgroep Pensioen

Pensioen is loon voor later. Of je nu een bijbaan hebt of al fulltime aan het werk bent, een deel van je salaris wordt opzij gezet voor als je oud bent. Dit is je pensioenpremie. Ongeveer 20 procent van je verdiende loon krijg je niet nu, maar pas als je gestopt bent met werken in de vorm van je pensioen. Je betaalt dus al die jaren mee aan het systeem. Daar mag je dus ook best iets over te zeggen hebben. Door de vergrijzing bestaat het risico dat de pensioenspaarpotten bijna leeg zijn tegen de tijd dat wij met pensioen gaan. Dat mag natuurlijk niet gebeuren. Eén keer per maand komt de werkgroep Pensioen samen om ideeën te vormen en plannen in de stijgers te zetten.

Don zit namens de werkgroep in de bestuurscommissie van CNV Jongeren

Mijn naam is Don en sinds de zomer van 2016 ben ik bij CNV Jongeren bestuurslid Pensioen. Ik hoor je denken: jongeren en pensioen? Jazéker. Een pensioen bouw je namelijk over je hele werkende leven op en je werkt er gemiddeld één dag in de week voor. Om te voorkomen dat jongeren tijdens de opbouw de dupe worden van veranderende wet- en regelgeving moeten we dus scherp blijven dat ook wij later een mooi pensioen krijgen. CNV Jongeren doet dit door pensioenen ‘Eerlijk, Eenvoudig en Evenwichtig’ te krijgen. Als lezen in cijfers jouw tweede taal is en wil je graag het stoffige imago van pensioenen afschudden, dan weet je ons te vinden!

Werkgroep Participatie

Participeren… Eigenlijk is dat een duur woord voor iets dat wij bij CNV jongeren heel erg normaal vinden. Het betekent namelijk ‘meedoen’. Meedoen kun je op verschillende manieren en op verschillende momenten, bijvoorbeeld op school, tijdens je studie, thuis of bij je (sport)vereniging. Sinds 2015 is de Participatiewet van kracht. Als arbeidsgehandicapten worden we geacht te “participeren”. Hoe zorgen we ervoor dat er geen mensen tussen wal en schip raken en zelfs hun baan verliezen door de Participatiewet? Eén keer per maand komt de werkgroep Participatie samen om ideeën te vormen en plannen in de stijgers te zetten.

Lianne zit namens de werkgroep in de bestuurscommissie van CNV Jongeren

Ik ben Lianne en sinds december 2015 voorzitter van de werkgroep Participatie. CNV Jongeren zet zich al jarenlang in voor jongeren met een beperking. Dit doen we voordat jongeren op de arbeidsmarkt komen door ze te helpen bij bijvoorbeeld solliciteren, wanneer jongeren eenmaal op de arbeidsmarkt zijn, door ze te helpen hoe ze hun baan kunnen behouden, maar ook als jongeren (even) niet aan het werk zijn. Hoe kunnen we er het beste voor zorgen dat jongeren met een beperking een eerlijke plek krijgen in de maatschappij, maar in het bijzonder op de arbeidsmarkt? Daar adviseert de werkgroep Participatie over. Het is mijn overtuiging dat je beter mét mensen kunt praten in plaats van over mensen. Bij CNV Jongeren krijg je de kans om mee te denken over hoe het beter en anders kan.

Anderen vinden dit ook leuk