Van Zij naar Wij

Van Zij naar Wij

Jongeren met een migratieachtergrond ervaren meer discriminatie op de werkvloer. En dat laat talenten soms onbenut. Vanuit CNV Jongeren zetten wij ons met Van zij naar wij in om de (werk)omgeving van deze jongeren te veranderen. Dit doen we door jongeren in gesprek te laten gaan. Met elkaar, met vakbonden en meldpunten en binnen organisaties met collega’s. Ons doel? Gesprekken over culturele diversiteit op de werkvloer bevorderen als stap richting een duurzamer diversiteitsbeleid binnen organisaties.

Hoe pakken we dit aan?

Van zij naar wij kent geen start- en eindpunt. Daarom zetten we ons in voor een duurzame verandering van culturele diversiteit op de arbeidsmarkt, aan de hand van drie stappen: (1) verbinding, (2) herkenning en (3) actie blijven ondernemen.

  • Verbinding: Samen in gesprek gaan over diversiteit gericht op jongeren met een migratieachtergrond. Dit doen we aan de hand van de Pressure Cooker methode: een type brainstorm om sneller fundamentele keuzes te maken en concrete oplossingen en acties te bedenken voor complexe vraagstukken. In de Pressure Cookers brengen we jongeren samen, maar ook medewerkers van werkgeversorganisaties, meldpunten en belangenorganisaties.
  • (H)erkenning: Naast de Pressure Cookers publiceren we een interview met jongeren om ervaringen en verhalen inzichtelijk te maken.
  • Actie blijven ondernemen: Neem alle lessen die je geleerd hebt tijdens de Pressure Cookers mee naar je eigen (werk)omgeving en zorg dat het gesprek door blijft gaan.

interview door cnv jongeren: naomi (23), aida (33) & kaelin (19)

Drie jongeren stapten voor ons uit de schaduw en delen hun ervaringen met (arbeids)discriminatie. Om werkgevers en werknemers – en de gehele maatschappij – te laten zien dat de noodzaak hoog is en we er écht nog niet zijn.

 

Meld je aan

Heb jij als jongere een mening over culturele diversiteit op de werkvloer? Of wil jij je organisatie aanmelden het gesprek aan te gaan over de positie van jongeren met een migratieachtergrond in je werkomgeving? Geef je op via het registratieformulier hieronder.

Klik hier voor de flyer voor jongeren of bekijk hier de flyer voor organisaties

 

E-mailadressen worden louter gebruikt voor hetgeen ze zijn verstrekt. 

Marjolein Beishuizen
Projectleider
m.beishuizen@cnvjongeren.nl | 06-25418223