Persbericht 17 maart 2017 – SER Jongerenplatform – manifest leren werken en samenleven 2