WoonLab

header website woonlab cnvj

WoonLab


Er zijn nog veel te weinig jongeren actief in huurdersorganisaties, terwijl het voor ons een moeilijke tijd is op de woningmarkt! Er zijn lange wachttijden voor een sociale huurwoning, de huurprijzen zijn hoog en we hebben vaak niet de middelen voor de vrije sector of koopmarkt. WoonLab Utrecht gaf jongeren de mogelijkheid om in groepen na te denken over de belangrijkste vraagstukken over huren in Utrecht. Met de uitkomsten adviseren en inspireren we de gemeente Utrecht, woningbouwcorporaties en huurdersorganisaties.

Programma WoonLab Utrecht

Donderdag 5 oktober 2017 startte WoonLab Utrecht met een introductie in de problematiek rondom huren voor jongeren in Utrecht. Jongeren konden deze avond een aantal themasessies bijwonen om vervolgens een thema te kiezen waarmee ze aan de slag gingen.

Thema avonden
Vanaf september tot december 2017 gingen de deelnemers in themagroepen aan de slag. Eerst bepaalden ze een vraagstuk binnen het thema, daarna verrichtten ze onderzoek. Dit deden ze door partijen zoals de gemeente en woningbouwcorporaties te spreken, maar ook door bijvoorbeeld jongeren te interviewen. Tot slot kwamen de jongeren met hun groep tot een creatief, vernieuwend advies. Lees per thema het advies van de jongeren.

Betaalbaarheid

Veel starters vallen tussen wal en schip: je kan geen hypotheek krijgen (meestal vanwege een flexcontract), een betaalbare sociale huurwoning is niet te vinden en in de vrije sector zijn kleine woningen al peperduur. In Utrecht is een groot tekort aan betaalbare sociale huurwoningen. Veel mensen huren boven hun budget of kunnen de prijs van zo’n woning niet eens betalen. Of het is juist omgekeerd: mensen wonen in een sociale huurwoning terwijl ze eigenlijk te veel verdienen. Wat is ervoor nodig om de juiste mensen te matchen met een voor hun inkomen passende huurwoning?

Lees hier de adviezen van het thema: betaalbaarheid

 

Beschikbaarheid

Na 9,1 jaar op de wachtlijst is het zover! Je krijgt een sociale huurwoning toegewezen! Utrecht is koploper als het gaat om de inschrijfduur voor sociale huurwoningen. Bovendien zijn er in 2016 wéér minder sociale huurwoningen beschikbaar gekomen voor jonge starters. De situatie is dus een recordaantal woningzoekenden en minder beschikbare woningen. Hoe is deze kromme situatie tot stand gekomen? Wat zijn de gevolgen voor jongeren die een huis zoeken? En hoe behoudt je een inclusieve, diverse stad?

Lees hier de adviezen van het thema: beschikbaarheid

Leefbaarheid

Gemeente Utrecht zet in op een klimaatneutrale stad in 2030. Dit betekent dat huidige sociale huurwoningen snel energiezuiniger moeten worden. Ondanks de afspraak dat alle sociale huurwoningen minimaal energielabel B moeten hebben is dat nog niet altijd de realiteit. Verhuurders geven aan dat zij het niet kunnen betalen om hun woningvoorraad energiezuiniger te maken. Dat zou betekenen dat de kosten bij de huurders kunnen komen te liggen. Waar ligt de oplossing?

Lees hier de adviezen van het thema: leefbaarheid

Vernieuwing van medezeggenschap

Zeggenschap van huurders is enorm belangrijk. Toch wordt de stem van jongeren daar niet gehoord. Huurdersorganisaties verouderen en de inspraak van jongeren neemt af. Zijn jongeren niet meer gemotiveerd voor huurdersinspraak of is de wijze van inspraak niet meer van deze tijd? Hoe betrek je dan wel meer jongere huurders bij huurdersparticipatie?

Lees hier de adviezen van het thema: vernieuwing van medezeggenschap

Eindevent
De adviezen zijn tijdens het eindevent op donderdagavond 7 december 2017 gepresenteerd aan de gemeente Utrecht, woningbouwcorporaties, huurdersorganisaties, de Woonbond en journalisten. Wil je meer weten over het eindevent? Lees hier hoe het eindevent van WoonLab Utrecht is verlopen.

Download hieronder het WoonLab Visieboek waarin alle adviezen zijn gebundeld.

Contact

WoonLab Utrecht is bereikbaar via woonlabutrecht@cnvjongeren.nl en 030-7511850.

Foto’s kick-off

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenwerkingspartner

Logo Mitros – CNV Jongeren – WoonLab – Utrecht

Samenwerkingspartner

logo bo-ex – CNV Jongeren – WoonLab – Utrecht

Samenwerkingspartner

logo GroenWest – CNV Jongeren – WoonLab – Utrecht
Portaal – CNV Jongeren – WoonLab – Utrecht
gemeente-utrecht1
logo woonbond

Anderen vinden dit ook leuk