TIME-OUT!

uithollen of stilstaan

TIME-OUT!

CNV Jongeren, PodiumT, CNV Zorg & Welzijn, Instituut Gak en Triodos Foundation hebben de krachten gebundeld om jonge werknemers en werkgevers samen in beweging te brengen om stress en burn-out onder jonge werknemers tegen te gaan. Dit deden wij door 5 TIME-OUT! Events in de sector zorg en welzijn te organiseren. Een TIME-OUT! Event is een interactieve theaterinterventie waarin medewerkers reflecteren op werkstress en burn-out. En welke (preventieve) maatregelen er genomen moeten worden door henzelf, werkgevers en de overheid om stress en burn-out onder jongeren te verminderen.

Stress, prestatiedruk en burn-outklachten onder jongeren vormen een groot vraagstuk binnen de huidige maatschappij. Gelukkig komt hier steeds meer aandacht voor. Toch worden jongeren te weinig betrokken bij het ontwikkelen van beleid en de aanpak om dit probleem tegen te gaan. Terwijl, wanneer jonge werknemers betrokken en geactiveerd worden in het voorkomen en aanpakken van deze beroepsziekte, interventies en beleid beter zullen aansluiten. Daar profiteert iedereen van! Met het live, online onderzoek dat wij uitvoerden tijdens de theatervoorstelling betrekken wij jongeren zelf bij oplossingen. Aan de hand van de uitkomsten hebben bij een nieuwe aanpak ontwikkeld, namelijk Druk of Geluk!

 

Resultaten van het onderzoek

Uit het onderzoek  blijkt dat 1 op de 8 jonge zorgmedewerkers (tot 35 jaar) ervaring heeft met burn-out, omdat zij niet op een veilige en gezonde manier kunnen werken. 1 op de 3 komt oververmoeid thuis. Daarnaast ervaart 23 % van de jonge zorgmedewerkers een negatieve werksfeer, heeft 26 % last van te hoge werkdruk en ervaart 12 % een te grote tijdsdruk. De verhalen die CNV Jongeren hoort zijn onder meer dat medewerkers met vijf mensen op een kantoor zonder daglicht moeten werken en dat jonge zorgmedewerkers in hun eentje op grote groepen cliënten nachtdiensten moeten draaien. Werkdagen van acht uur zonder pauze zijn de norm en functioneringsgesprekken worden zelden of nooit gevoerd. Elke vorm van begeleiding ontbreekt. Deze omstandigheden leggen een te grote druk op jonge zorgmedewerkers.

Deze situatie ontneemt de groep jongeren vaak het plezier in hun werk en dooft hun passie om in de zorg te werken. De jonge zorgmedewerker ziet zelf verantwoordelijkheid om werkstress aan te pakken, maar vindt dat ook werkgevers hier veel meer aandacht aan moeten besteden. Tot nu toe blijven werkgevers achter bij het nemen van preventieve maatregelen. CNV Jongeren roept daarom werkgevers in de zorg op om een veilige werkomgeving te creëren:

  • Maak tijd voor een betere begeleiding van starters in de zorg
  • Geef medewerkers meer zeggenschap over hun eigen werk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download: Factsheet ‘Druk of Geluk in de zorg’ onderzoeksresulaten

Download: Handboek Druk of Geluk tegen werkstress. Apart te downloaden voor werknemers en werkgevers.

 

 

 

Partners

CNV Jongeren

Partners

CNV Zorg & Welzijn

Partners

Podium-T

Partners

GAK

Partners

Triodos-Foundation

Anderen vinden dit ook leuk