TIME-OUT!

TIME-OUT!

Stress, prestatiedruk en burn-outklachten onder jongeren vormen een groot vraagstuk binnen de huidige maatschappij. Gelukkig komt hier steeds meer aandacht voor. Toch worden jongeren te weinig betrokken bij het ontwikkelen van beleid en de aanpak om dit probleem tegen te gaan. Terwijl, wanneer jonge werknemers betrokken en geactiveerd worden in het voorkomen en aanpakken van deze beroepsziekte, interventies en beleid beter zullen aansluiten. Daar profiteert iedereen van!

CNV Jongeren, PodiumT, CNV Zorg & Welzijn, Instituut Gak en Triodos Foundation bundelen de krachten om jonge werknemers en werkgevers samen in beweging te brengen om stress en burn-out onder jonge werknemers tegen te gaan. Dit doen wij door 5 TIME-OUT! Events in de sector zorg en welzijn te organiseren. Een TIME-OUT! Event is een interactieve theaterinterventie waarin medewerkers reflecteren op werkstress en burn-out. En welke (preventieve) maatregelen er genomen moeten worden door henzelf, werkgevers en de overheid om stress en burn-out onder jongeren te verminderen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil jij als werkgevers hieraan deelnemen en deel worden van de beweging? Download de flyer voor alle informatie.

 Contact

Wil jij meer informatie over het project, de voorstelling of het onderwerp? Of moeten wij een voorstelling bij jouw zorgorganisatie doen? Neem dan contact op met projectleider Justine Feitsma, via j.feitsma@cnvjongeren.nl of 030-7511850.

 

Partners

CNV Jongeren

Partners

CNV Zorg & Welzijn

Partners

Podium-T

Partners

GAK

Partners

Triodos-Foundation