Mind the Gap

Mind the Gap

De versneller om binnen één regio jongeren met een arbeidsbeperking, onderwijs, gemeenten en arbeidsmarkt aan elkaar te verbinden. Zodat jongeren niet in het ‘gat’ tussen onderwijs en arbeidsmarkt vallen.

De overstap van onderwijs naar arbeidsmarkt verloopt voor veel jongeren met een beperking moeizaam. Deze jongeren vinden moeilijkeen baan en eenmaal aan het werk stromen zij te vaak weer uit. Om te voorkomen dat jongeren in dit ‘gat’ vallen, gaan wij binnen de gemeente Arnhem de pilot ‘Mind the gap’ opstarten.

Binnen het project zetten wij in op drie hoofdactiviteiten:

  1. CRASHCOURSE ARBEIDSMARKT
    Jongeren met een arbeidsbeperking doen mee aan ons traject. Tijdens het traject krijgen ze masterclasses van ervaringsdeskundige jongeren met een beperking (Realisten),gaan ze op werkbezoek bij een aantal inclusieve bedrijven (Harrie-bedrijven) en verbinden wij hen aan werkgevers/vacatures.
  2. HARRIE TRAINING
    Zowel onderwijsprofessionals als werkgevers uit de regio Arnhem vragen we om samen deel te nemen aan de tweedaagse Harrie training, met als doel een intervisiegroep te creëren, waarbij waardevolle informatie over de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt uitgewisseld kan worden en er nieuwe contacten worden gelegd.

  3. HARRIE COMMUNITY IN DE REGIO
    Werkgevers en onderwijsprofessionals nemen deel aan de regionale (online) Harrie community, waar vragen gesteld kunnen worden en stage-/ervarings-/werkplekken beschikbaar worden gesteld voor jongeren met een beperking.

Informatie voor onderwijsprofessionals

Ben jij een onderwijsprofessional (stage-begeleider, traject-begeleider, LOB-docent) in het speciaal onderwijs in de regio Arnhem? Dan zijn we op zoek naar jou en jouw expertise! Door in gesprek te gaan tijdens een twee daagse Harrie training met werkgevers, kan je bij dragen aan een inclusiever Arnhem. Deze intervisie is het moment om het beeld van jongeren met een beperking bij werkgevers positief te veranderen en ook het stage-netwerk voor de leerlingen te vergroten.

Informatie voor organisaties/bedrijven

Werken zorgt ervoor dat je je nuttig en gewaardeerd voelt. Tijdens het werken doe je sociale contacten op en je ontwikkelt jezelf. Voor mensen met een arbeidsbeperking is dit niet anders. Met de Harrie-training willen wij ervoor zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking goed worden ondersteund door een naaste collega. Die collega geven wij een leerzame training van twee dagen en noemen wij na afloop met trots ‘een Harrie’.
Tijdens dit project bieden we onze Harrie-training gratis aan in de regio Arnhem. Ook zullen er naast mensen uit het werkveld onderwijsspecialisten, zoals stage-coordinatoren en trajectbegeleiders vanuit het voortgezet speciaal onderwijs uit de regio aanwezig zijn. Zo kunnen ervaringen uitgewisseld worden en kan er meteen aan een inclusief netwerk gewerkt worden!

Download hier de flyer voor meer informatie en de voordelen op een rijtje:
Flyer voor onderwijsprofessionals
Flyer voor bedrijven/organisaties

Aanmelden of vragen?

Marjolein Beishuizen
Projectleider Jong & Onderwijs 
m.beishuizen@cnvjongeren.nl | 06-25418223