Medezeggenschap

MZ LAB Rijk – kick-off – CNV Jongeren – 1008

Medezeggenschap

Heb jij eigenlijk veel ideeën over hoe het beter kan in jouw organisatie, maar weet je niet goed hoe je hierover kan meepraten? Met de verschillende Medezeggenschap projecten willen wij jonge medewerkers hierbij helpen. Want het is super belangrijk om juist wél je stem te laten horen! Dit kan op ontzettend veel manieren, bijvoorbeeld door bij de ondernemingsraad actief te worden. Daar kun je meedenken over de koers van de organisaties, meebeslissen op het hoogste niveau én heel veel leren.

Het is nog te vaak zo dat jonge medewerkers niet goed weten wat de ondernemingsraad doet. Bovendien sluit de vorm van ‘medezeggenschap’ vaak niet aan bij hun behoeften en situatie. Het resultaat is dat jongeren vaak niet vertegenwoordigd zijn in de OR. Dat is zonde, want zo worden de jongeren uit de organisatie niet vertegenwoordigd! Wij willen ervoor zorgen dat alle ondernemingsraden wél representatief worden door middel van het project MZ LAB.

 • MZLab eindevent 3
 • MZLab eindevent 2
 • MZLab eindevent
 • MZ LAB Rijk – kick-off – CNV Jongeren – 1001
 • MZLab zorg voorkant

Wat hebben we al gedaan?

              

Wat hebben we bereikt?

 • Ruim 85% van alle deelnemers geeft aan een goed beeld te hebben gekregen van medezeggenschap.
 • Ruim 40% van alle deelnemers zegt zich verkiesbaar te willen gaan stellen voor de OR.
 • 15 vernieuwende adviezen van jongeren om de medezeggenschap en de OR te vernieuwen en aantrekkelijk te maken voor jonge medewerkers.
 • 127 jongeren hebben al meegedaan!
 • 14 jongeren zitten inmiddels in de OR en ruim 10 willen zich binnenkort verkiesbaar stellen.
 • UMC Groningen heeft een app voor de medezeggenschap ontwikkeld!
 • De OR van het Ministerie OCW is bezig met een app voor achterbanraadpleging.
 • Radboudumc krijgt een jongerenlijst voor de volgende OR verkiezingen.
 • GOR Rijk is enthousiast over een OR breed platform om kennis te delen en waarbij jongeren kort en thematisch)bij kunnen dragen aan de medezeggenschap.
 • De OR van UMC Groningen heeft een poule van jonge medewerkers die willen helpen met klussen aangaande OR taken.
 • SoFoKleS en de OR van Radboudumc willen het advies van een Upgrade My Career App (platform voor loopbaanontwikkeling en uitwisseling) gaan uitrollen

Reacties!

“Ik vond het superleuk om aan het MZ LAB UMC deel te mogen nemen en jullie hebben mij zeker enthousiast gemaakt voor de medezeggenschap!” – deelnemer MZ LAB UMC
Ik zit nu 1 jaar in de OR en ik heb echt een hoop geleerd!” – deelnemer MZ LAB Zorg
Je krijgt inzicht in een relevant thema van medezeggenschap, ik heb een fijn netwerk van andere jongeren met soortgelijke vraagstukken opgebouwd! Goede organisatie en leuke bijeenkomsten! – deelnemer MZ LAB Rijk

 Meer weten?

Wil jij meer weten over medezeggenschap, ondernemingsraden of hoe we het project in jouw organisatie kunnen gaan uitvoeren? Neem dan contact op!

Justine Feitsma
Projectleider arbeidsmarktprojecten

j.feitsma@cnvjongeren.nl | 06-10452454

 

Anderen vinden dit ook leuk