Medezeggenschap

MZ LAB Rijk – kick-off – CNV Jongeren – 1008

Medezeggenschap

Jonge werknemers hebben vaak veel ideeën over hoe het beter kan in organisaties, maar weten niet altijd hoe ze hierover mee kunnen praten. Aan de andere kant weten ondernemingsraden jongeren weer moeilijk te vinden en hebben moeite met ophalen wat er écht onder jongeren speelt. Met diverse MZ activiteiten willen wij jonge medewerkers, ondernemingsraden en organisaties hier mee helpen. Want het is juist super belangrijk dat jonge medewerkers hun stem kunnen laten horen binnen medezeggenschap.

Waarom is het belangrijk dat jongeren meepraten? Bekijk het filmpje:

 • MZLab eindevent 3
 • MZLab eindevent 2
 • MZLab eindevent
 • MZ LAB Rijk – kick-off – CNV Jongeren – 1001
 • MZLab zorg voorkant

Wij willen er voor zorgen dat alle ondernemingsraden wél representatief worden. Met diverse activiteiten en projecten boosten wij op verschillende manieren de verjonging en vernieuwing van medezeggenschap.

Wat bieden wij?

 • Het MZ LAB is een traject waarin jonge medewerkers enerzijds de belangrijkste skills en kennis over medezeggenschap wordt bijgebracht en anderzijds worden uitgedaagd om nieuwe vormen van medezeggenschap te ontwikkelen.
 • Met MZ Frontliners betrekken we jongeren bij OR verkiezingen en geven we podium aan ‘het jongerengeluid’
 • Met de MZ Pressure Cookers buigen we jonge medewerkers en hun organisatie (bestuur, P&O, HRM en OR) zich samen over een medezeggenschapsvraagstuk. Het resultaat is een actieplan dat deze betrokkenen samen uit kunnen voeren om de verjonging en vernieuwing van medezeggenschap binnen hun eigen organisaties te boosten.

Wil jij verder praten over jongeren en medezeggenschap of meer horen over onze ervaringen? Justine Feitsma (projectleider MZ) gaat graag met jou in gesprek.

Podcast: MZ Horen, Zien, Zeggen

We weten dat de frisse blik van jonge werknemers leidt tot vernieuwende ideeën en draagvlak voor organisatieverandering. Toch zijn ze weinig vertegenwoordigd in de ondernemingsraad. Hoe dit komt en wat je hieraan kunt doen als werkgever, ondernemingsraad of jonge werknemer? CNV Jongeren ging hierover in gesprek met verschillende personen uit de zorgsector.

De vier afleveringen van de podcast MZ Horen Zien Zeggen zijn te beluisteren op PodNL en Soundcloud.

Wat hebben we bereikt?

 • Ruim 85% van alle deelnemers geeft aan een goed beeld te hebben gekregen van medezeggenschap.
 • Ruim 40% van alle deelnemers zegt zich verkiesbaar te willen gaan stellen voor de OR.
 • 15 vernieuwende adviezen van jongeren om de medezeggenschap en de OR te vernieuwen en aantrekkelijk te maken voor jonge medewerkers.
 • 127 jongeren hebben al meegedaan!
 • 14 jongeren zitten inmiddels in de OR en ruim 10 willen zich binnenkort verkiesbaar stellen.
 • UMC Groningen heeft een app voor de medezeggenschap ontwikkeld!
 • De OR van het Ministerie OCW is bezig met een app voor achterbanraadpleging.
 • Radboudumc krijgt een jongerenlijst voor de volgende OR verkiezingen.
 • GOR Rijk is enthousiast over een OR breed platform om kennis te delen en waarbij jongeren kort en thematisch)bij kunnen dragen aan de medezeggenschap.
 • De OR van UMC Groningen heeft een poule van jonge medewerkers die willen helpen met klussen aangaande OR taken.
 • SoFoKleS en de OR van Radboudumc willen het advies van een Upgrade My Career App (platform voor loopbaanontwikkeling en uitwisseling) gaan uitrollen

Reacties!

“Ik vond het superleuk om aan het MZ LAB UMC deel te mogen nemen en jullie hebben mij zeker enthousiast gemaakt voor de medezeggenschap!” – deelnemer MZ LAB UMC
Ik zit nu 1 jaar in de OR en ik heb echt een hoop geleerd!” – deelnemer MZ LAB Zorg
Je krijgt inzicht in een relevant thema van medezeggenschap, ik heb een fijn netwerk van andere jongeren met soortgelijke vraagstukken opgebouwd! Goede organisatie en leuke bijeenkomsten! – deelnemer MZ LAB Rijk

 Meer weten?

Wil jij meer weten over medezeggenschap, ondernemingsraden of hoe we het project in jouw organisatie kunnen gaan uitvoeren? Neem dan contact op!

Justine Feitsma
Projectleider arbeidsmarktprojecten

j.feitsma@cnvjongeren.nl | 06-10452454

 

Anderen vinden dit ook leuk