Back2School

Jongeren op weg naar een kansrijke toekomst

Back2School

De overstap van speciaal onderwijs naar werk of van praktijkonderwijs naar werk is voor veel jongeren lastig. Uit onderzoek blijkt dat juist die periode een cruciale is (Lecso, 2014). Als de overgang van school naar werk niet goed verloopt, dan is de kans groot dat de jongere nooit aan het arbeidsproces deelneemt. Bovendien blijken de verwachtingen die jongeren hebben over hun perspectief op werk een belangrijke invloed te hebben op de uitkomst. Vroegtijdige voorbereiding en een realistische insteek is dus van groot belang. Met deze gedachten heeft CNV Jongeren met de inzet van ons Realisten Promoteam en Onbeperkt aan de Slag ‘Back2School’ ontwikkeld.

De Participatiewet is er voor mensen met een arbeidsbeperking. De Participatiewet bestaat voor personen die voldoen aan de wettelijke eisen en dus niet in staat zijn 100 procent van het minimumloon te verdienen of (zoals later is toegevoegd) een Wajonguitkering hebben. Leerlingen die praktijkonderwijs of speciaal onderwijs volgen dreigen buiten de boot te vallen. een groot aantal van deze leerlingen maakte voorheen aanspraak op de Wajonguitkering. In de huidige wet is hier geen plaats meer voor. Voor werkgevers is dit echter een onbekende doelgroep. De leerlingen zitten immers nog op school en komen eigenlijk niet echt in aanraking met werken in een ‘normale’ omgeving. Helaas geldt ook hier dat onbekend onbemind maakt. Een soepele doorstroom naar werk is daarom extra belangrijk, want werk vormt een sociaal netwerk, biedt structuur en genereert inkomen. Meedoen is essentieel voor deze jongeren en thuiszitten moet dan ook zo veel mogelijk voorkomen worden!

In de regio’s Amsterdam, Utrecht en Haaglanden bezoeken wij in 2017 met onze Realisten drie VSO’s en drie praktijkonderwijsscholen. De Realisten vertellen scholieren hoe je het beste kunt solliciteren en hoe je je als Realist het beste kunt profileren binnen een werkgeverssetting. We zijn momenteel op zoek naar scholen om de trainingen te geven. In een later stadium kunnen werkgevers zich aanmelden voor de werkgeversevents.

Meld uw organisatie aan

Robin de Rooij
Projectleider Participatieprojecten

r.derooij@cnvjongeren.nl | 030-7511854

School aan het woord

"Jongeren krijgen met Back2School een nieuwe kans en dat verdienen ze!"

Onderwijsadviseur

Leerling aan het woord

"Ik wist niet hoe ik school weer kon oppakken. Back2School heeft mij hier heel erg in geholpen"

Bar (17)

Anderen vinden dit ook leuk