Nieuws

Vernieuwing medezeggenschap

Jongeren denken en doen graag mee om bedrijven en organisaties te verbeteren. Een mooie kans om dat te doen is door zitting te nemen in de OR, echter blijkt dat er onder jonge mensen maar weinig belangstelling is voor de formele vormen van medezeggenschap. Twee jaar geleden bleek van alle jongeren (33%) in de beroepsbevolking slechts 20% vertegenwoordigt te zijn in een ondernemingsraad (OR). Dat is om twee redenen een probleem: Ten eerste worden de belangen van deze mensen slecht (door henzelf) vertegenwoordigd. Ten tweede geloven wij dat jongeren in een ondernemingsraad een instrument voor sociale innovatie kunnen zijn, en innovatie kan de gemiddelde OR wel gebruiken. Daarom is het belangrijk om medezeggenschap te vernieuwen en representatief voor jongeren te maken. Tegen deze achtergrond hebben SBI-FNV Formaat, CNV Jongeren en FNV Jong zich ten doel gesteld om op grote schaal vers bloed te werven voor ondernemingsraden ten einde deze ook verder te ontwikkelen of zelfs te vernieuwen.

Lees hier verder.