Nieuws

Vacature bestuurscommissielid Participatie (vrijwillig)

 

De bestuurscommissie (BC) van CNV Jongeren bepaalt de inhoudelijke standpunten van de vereniging. Als bestuurscommissielid draag je bij aan het beleid en de besluitvorming rondom de belangenbehartiging van jongeren in Nederland.  Elk BC-lid heeft een specifieke portefeuille, waarover hij/zij ook een werkgroep met actieve leden voorzit. Je formuleert standpunten, draagt het beleid naar externen uit, organiseert acties, bevordert de betrokkenheid van leden en mag participeren in relevante netwerken. Zo oefen je invloed uit op jongerenbeleid rondom sociaaleconomische thema’s in Nederland!

Deze vacature komt met de portefeuille ‘participatie’. CNV Jongeren zet zich al jaren actief in om jongeren met een arbeidsbeperking een duurzame plek op de arbeidsmarkt te bieden. Ons doel is om een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren. Dit doen we door onze stem te laten horen via politieke lobby, waar jij op dit onderwerp kartrekker van bent. Daarnaast ben je voorzitter van de werkgroep participatie. Je neemt het initiatief om verbeterpunten in kaart te brengen en oplossingen aan te dragen en uit te voeren.

WAT GA JE DOEN?

 • Deelnemen aan de maandelijkse vergaderingen van de bestuurscommissie;
 • Voorbereiden en voorzitten van werkgroepvergaderingen;
 • Contact houden met de voorzitter van CNV Jongeren;
 • Standpunten en actieplannen ontwikkelen binnen je portefeuille;
 • Contact houden met beleidsmedewerkers en bestuurders van CNV op jouw thema;
 • Uitdragen van het beleid van CNV Jongeren;
 • Betrekken en activeren van jongeren;
 • Een netwerk opbouwen;
 • Vormgeven van beleidsplannen.

WIE ZOEKEN WE?

 • Je bent lid van CNV Jongeren en niet ouder dan 35 jaar;
 • Je bent bekend en hebt affiniteit met de diversiteit van de jongeren die onder de Participatiewet en de Wajong vallen;
 • Je bent bereid om je mening te vormen en uit te spreken op landelijk en regionaal niveau. Met andere woorden: je komt actief op voor de jongeren met een arbeidsbeperking en vertolkt hun stem;
 • Je bent flexibel, proactief en ondernemend;
 • Je staat achter de doelstellingen van CNV Jongeren;
 • Je verdiept je in maatschappelijke en politieke ontwikkelingen, trends op de arbeidsmarkt en binnen de sociale zekerheid en je kunt dit vertalen naar beleidsvoorstellen;
 • Je hebt een duidelijke visie op het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt;
 • Je bent enthousiast!

WAT BIEDEN WIJ?

 • Een leuke en leerzame tijd die ook nog eens goed staat op je cv;
 • De mogelijkheid om je maatschappelijke betrokkenheid een boost te geven;
 • Op hoog niveau meedenken over de toekomst van Nederland;
 • Een onkosten- en reiskostenvergoeding.

 

Je neemt voor twee jaar plaats in de Bestuurscommissie. De BC wordt gevormd door de voorzitters van de werkgroepen en vergadert maandelijks met het bestuur van CNV Jongeren. Je bent gemiddeld een paar uur per week bezig met jouw werkzaamheden. Het werk bestaat uit het bijwonen en organiseren van bestuurscommissie- en werkgroepvergaderingen, het vormgeven en uitwerken van beleidsideeën en je geeft leiding aan de werkgroep Participatie. Het is belangrijk om deze (jonge mensen) te stimuleren en motiveren.

Heb je interesse? Stuur dan  jouw motivatie en cv naar Justine Feitsma via j.feitsma@cnvjongeren.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen via 030-751 1850 en 06-10452454.