Nieuws

Statushouders Promoteam klaargestoomd voor bedrijventour

Een enthousiaste groep van 12 nieuwe Nederlanders zijn in juni getraind voor het Statushouders Promoteam. Ze leerden hier enerzijds hun persoonlijke verhaal presenteren en anderzijds kregen ze een introductie over (mis)communicatie, cultuur(verschillen) en (samen)werken op de Nederlandse werkvloer. Vanaf september gaan ze mee tijdens de Harrie Statushouders trainingen om pitches te geven bij bedrijven. De pitches gaan over hun dromen en ambities, waar ze tegenaan lopen op de arbeidsmarkt en wat ze hier samen met werkgevers aan kunnen doen.

De deelnemers zijn in vier weken tijd gegroeid en opgebloeid. Waar ze bij aanvang verlegen binnenkwamen en het moeilijk vonden om hun kwaliteiten te benoemen, was de laatste trainingsdag ontspannen en energiek. Ze vertelden overtuigend hun persoonlijke verhaal en wisten te omschrijven waar ze goed in zijn en waar ze naartoe willen werken op de arbeidsmarkt.

Vanaf september toeren we door heel Nederland. Staat jouw bedrijf open voor het werven en aannemen van nieuwe Nederlanders? Neem contact met ons op via projectleider Robin de Rooij: r.derooij@cnvjongeren.nl.

HARRIE methodiek

De HARRIE-methodiek bevordert het aannemen en begeleiden van kwetsbare collega’s. De methodiek is al jaren een succes voor werknemers met een arbeidsbeperking en wordt nu ook ingezet voor jonge nieuwkomers. Het Statushouders Promoteam gaat vanaf september mee naar HARRIE Statushouders trainingen. Hier worden werkgevers getraind en komen in contact met jonge statushouders die vanuit hun positie als ervaringsdeskundige een zo realistisch beeld geven van de mogelijkheden en begeleidingsbehoeften.

HARRIE is een initiatief van CNV Jongeren en is samen met Enspiratie doorontwikkeld tot dé oplossing voor een inclusieve arbeidsmarkt. HARRIE Statushouders wordt gesteund door Instituut Gak als onderdeel van het programma ‘Een nieuw bestaan, een nieuwe baan’