Nieuws

Startersbeurs maakt kans op ESF award: stem nu!

CNV Jongeren zet zich in tegen jeugdwerkloosheid. De startersbeurs, een initiatief van FNV Jong, CNV
Jongerenen Ton Wilthagen, is het belangrijkste instrument waarmee gemeentes de jeugdwerkloosheid
gaan aanpakken. Michiel Hietkamp: ‘De Startersbeurs is een goed voorbeeld van hoe je op een dynamische
arbeidsmarkt jongeren naar werk kan brengen.’ De Startersbeurs maakt nu kans om een Europese prijs te
winnen: de ESF-award. Hier kun je stemmen:  https://www.facebook.com/AGSZW?v=app_486254294756872&rest=1

Wat is een startersbeurs?
Met de startersbeurs zoeken jongeren zelf een bedrijf waar zij voor maximaal een half jaar op niveau aan de slag
kunnen voor een vergoeding van 100 of meer euro per maand. De gemeente vult deze vergoeding tot  500 euro aan.
CNV Jongeren voorzitter:  “Gemeenten hebben door dat jeugdwerkloosheid zich niet vanzelf oplost. De startersbeurs
neemt de belangrijkste drempels weg waardoor jongeren geen baan krijgen:  gebrek aan netwerk en werkervaring”

Uit een onderzoek van EenVandaag bleek op 5 oktober 2013 dat meer dan tweederde van de jongeren
voor de invoering van de startersbeurs is.