Nieuws

Pensioen volgens 12 jonge professionals

Financial Investigator legde een aantal jonge professionals een drietal vragen voor. Hoe ben je in de sector terechtgekomen? Wat is de grootste misvatting over pensioen onder jongeren? En wat moet een werkgever doen om voor jou aantrekkelijk te zijn?

CNV Jongeren-voorzitter Semih Eski deelde ook zijn visie.

Conclusie

Jongeren komen op de meest uiteenlopende manieren in de pensioen- en vermogensbeheersector terecht. Sommigen worden al tijdens hun studie ontdekt door pensioenfondsen, anderen rollen vanuit een geheel andere sector de institutionele wereld binnen. Duidelijk is dat de groep jongeren die nu binnen de pensioensector werkt erg divers is.

De belangrijkste misvatting die onder jongeren leeft over pensioen, is dat een goed pensioen voor de huidige generatie niet meer is weggelegd. De versobering van het pensioenstelsel in de afgelopen decennia heeft onder jongeren geleid tot een pessimistisch beeld van hun eigen pensioen en ze zijn vaak moeilijk van het tegendeel te overtuigen. Veel jongeren houden zich niet met hun pensioen bezig omdat ze vinden dat het te ingewikkeld is en voor nu niet relevant. De jongeren die wij spraken, benadrukken dat het nog altijd mogelijk is om een goed pensioen op te bouwen en dat jongeren hier niet vroeg genoeg mee kunnen beginnen.

Wat de verwachtingen van de jongeren tegenover hun werkgever betreft, valt op dat ze vooral behoefte hebben aan ruimte om het werk naar eigen inzicht in te vullen en te excelleren in hun vakgebied. Daarnaast hechten ze veel waarde aan een goede sfeer op de werkvloer en waardering voor hun persoonlijke inbreng. Al met al weten de jongeren van nu heel goed wat ze te bieden hebben en vragen ze vooral om de kans om hun talenten optimaal tot uiting te brengen.

Lees hier het hele artikel.