Nieuws

Gemeenten: Regel individuele toeslag studenten met beperking beter!

CNV Jongeren en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) roepen de gemeenten op om de individuele toeslagen voor studenten met een beperking beter te regelen. De bonden vinden de voorlichting over de toeslag zwaar onder de maat en noemen de aanvraagprocedure te lang en ingewikkeld. Daarnaast wijzen ze op de enorme verschillen in hoogte van de uitkering in verschillende gemeenten. Lees hier ons persbericht “Veel problemen met uitkering studenten met functiebeperking”. Verschillende media brengen onze oproep vandaag onder de aandacht.

Trouw: Vergoeding aan gehandicapte student verschilt fors per gemeente

AD Utrecht: Utrecht moet toeslag voor studenten met een beperking verhogen

Nationale Onderwijsgids: Veel problemen met uitkering studenten met functiebeperking

Binnenlands Bestuur: Grote verschillen studietoeslag tussen gemeenten

Punt.: Geef elke gehandicapte student dezelfde studietoelage