Nieuws

Namens Nederland, over jouw toekomst!

“Namens Nederland” is een enquête onder de Nederlandse bevolking, gericht op de toekomst van Nederland. “Namens Nederland” vraagt deelnemers om concrete keuzes: wat vinden we met z’n allen het belangrijkste in Nederland? Wat willen we dat (nog) beter wordt? Gezondheidszorg, veiligheid of toch onderwijs? En wat hebben we ervoor over om onze gezamenlijke ambitie te bereiken?

Namens Nederland is een initiatief van McKinsey & Company en een brede groep maatschappelijke partners, onder andere FNV, CNV, en VNO-NCW. Daarnaast zijn het FD, de Telegraaf, de STER, RTL, SBS, en Sanoma als mediapartners betrokken. Bovendien hebben we veel bedrijven en maatschappelijke organisaties bereid gevonden de enquête onder hun werknemers of leden te promoten. In oktober zullen de uitkomsten van Namens Nederland tijdens een grootschalig evenement worden gepubliceerd en daarna in de media worden verspreid.

Ondertussen zijn er >75,000 respondenten bereikt, maar er moeten nog meer mensen bereikt worden. We streven naar een goede afspiegeling van de samenleving en tot nu toe zijn de jongeren ondervertegenwoordigd. Daarom roepen wij jullie op om de enquête in te vullen. Als grote Nederlandse vereniging kunnen we bijdragen aan het vormgeven van een voorspoedig en concurrerend Nederland. Daarbij is het belangrijk dat zoveel mogelijk jongeren zich uitspreken over wat zij willen.

De enquête is te vinden  via namensnederland.nl of via onderstaande link:

www.namensnederland.nl/start-vragen-lijst

Het kost ongeveer 15 minuten om de enquête in te vullen. Dat is niet veel als het over de toekomst van Nederland gaat!