Nieuws

MZ Hackathon 16 sept: >50 brainstormende jongeren over medezeggenschap


“Ik ga de MZ Hackathon zeker aanraden bij al mijn collega’s. Ze vinden het sowieso leuk om hierover na te denken. En ik vind het echt een hartstikke leuke dag.” – Deelnemer MZ Hackathon

Ruim vijftig enthousiaste jongeren kwamen 16 september in Utrecht bij elkaar om te brainstormen over medezeggenschap. Tijdens deze medezeggenschaps-hackathon doken jonge werknemers van Gemeente Amsterdam, uitgenodigd via de Sociaal-Economische Raad (SER), van UMC Utrecht en van de Rijksoverheid een paar uur lang intensief op strategische vraagstukken die nu spelen binnen hun eigen organisaties. 

De dag werd gevuld met proactiviteit, frisse ideeën, presentaties en nieuwe inzichten; een uitzonderlijke ervaring die ook een heel klein beetje bitterzoet was, maar alleen omdat de combinatie jongeren en medezeggenschap nog geen dagelijkse realiteit is.

De Hackathon-opzet

Tijdens een MZ Hackathon krijgen deelnemers verdiepende informatie over hun organisatie en de verschillende partijen die bij het uitgekozen vraagstuk betrokken zijn. Vervolgens spreken ze met experts en ervaringsdeskundigen en worden ze begeleid om voor het einde van de dag tot een creatief advies te komen. Ten slotte presenteren ze hun adviezen aan de medezeggenschap-‘gouden driehoek’: or, het bestuur en de Raad van Toezicht/Commissarissen (RvT/RvC). 

Deelnemer MZ Hackathon: “Vandaag brainstormen we op een zeer structureerde manier hoe jongeren – maar ook diversiteit in de breedste zin – aanwezig en vertegenwoordigd kunnen zijn binnen het medezeggenschapsorgaan.”

De vraagstukken:

Gemeente Amsterdam, de Sociaal-Economische Raad (SER), UMC Utrecht en de Rijksoverheid zagen ook het belang in van het betrekken van jongeren binnen de medezeggenschap en meldden zich aan voor de MZ Hackathon. Zo legde Gemeente Amsterdam de vraag bij haar jonge werknemers neer hoe ze om zou moeten gaan met het thema thuiswerken. De SER vroeg zich af welke communicatiemiddelen er ingezet – en ingezet moeten – worden om jongeren te bereiken en motiveren voor deelname aan de medezeggenschap. UMC Utrecht en de Rijksoverheid brainstormden over hoe ze een zeer aantrekkelijke werkgever kunnen worden/blijven. De Rijksoverheid richtte zich hierbij ook specifiek op de inclusiviteit en diversiteit.

De adviezen

Doordat de jongeren op 16 september met specifieke medezeggenschaps-onderwerpen aan de slag gingen, konden de groepen aan het eind van de dag hele gerichte en waardevolle pitches aan hun eigen organisaties geven. Aan creativiteit en goede ideeën was geen gebrek; er werd onder meer gesproken over ‘speeddaten’ met or-leden, een ‘reverse database’, horizontale en verticale loopbaanbaanbegeleiding en multidisciplinaire teams om sociale en werkgerelateerde situaties van thuiswerkende collega’s te peilen.

De (leuke en dynamische!) ervaring

Het coronavirus maakte deze MZ Hackathon anders, maar niet minder dynamisch. De groepen brainstormden in hun eigen ruimtes, maar tegelijkertijd was er bij elke groep een scherm aanwezig waarop hetzelfde werd getoond. Hierdoor bleef het gevoel van verbintenis tussen de jongeren overeind staan. Extra speciaal was dat de dag aan elkaar werd gepraat door een dagvoorzitter, waardoor de gehele dag soepel en leuk verliep; voorwaarden om inhoudelijk echt de diepte in te kunnen duiken.

 

Worden in jouw organisatie de behoeften van jonge werknemers nog niet genoeg gehoord en/of meegenomen, doe dan ook mee aan een MZ Hackathon of met een van de andere MZ-projecten! Neem hierover contact op met CNV Jongeren via info@cnvjongeren of 030-751 1850. www.cnvjongeren.nl/projecten/medezeggenschap/