Nieuws

De volgende stap voor de Realisten Academie 2.0: Samen voor gelijke kansen!


Vandaag zetten we met de Realisten Academie 2.0: Samen voor gelijke kansen! de volgende stap. We gaan namelijk op zoek naar nieuwe Realisten. Met de Realisten Academie 2.0 leiden we jongeren met een arbeidsbeperking op tot Realist. Een Realist is een jonge ervaringsdeskundige die zijn of haar unieke kijk op de arbeidsmarkt uitdraagt bij organisaties en scholen, in de vorm van een pitch of voorlichting. Realisten inspireren en activeren professionals, studenten en werkgevers om de inclusie van jongeren met een beperking op de arbeidsmarkt te bevorderen.

 Juist nu!

Nu alle aandacht uitgaat naar het zo snel mogelijk indammen van het coronavirus en het overeind houden van de economie, is het belangrijk dat we aandacht blijven houden voor een maatschappij waarin iedereen mee kan doen. De Realisten Academie 2.0 draagt hieraan bij.

Voor wie?

De Realisten Academie 2.0 is voor en door jongeren met een verstandelijke, psychische en/of lichamelijke beperking tussen de 14 en 27 jaar. Ook jongeren zonder beperking kunnen zich als buddy aanmelden. Samen bouwen wij aan een inclusieve samenleving. Dit doen we met scholieren, studenten of starters op de arbeidsmarkt die nieuwsgierig en leergierig zijn en met een persoonlijk verhaal anderen willen inspireren en activeren. Een win-win wanneer de maatschappij zich inzet voor deze jongeren en vice versa. Deelname is geheel gratis.

Wat levert het op voor de deelnemers, de Realisten?

Jongeren worden met de Realisten Academie 2.0 in een half jaar professioneel opgeleid, passend bij de persoonlijke situatie. Met deze opleiding ontwikkelen zij zichzelf, wonen zij inspirerende lezingen bij, volgen zij online webinars, worden ze gekoppeld aan een buddy en wordt er een gezellig eindevenement georganiseerd. Met de activiteiten bouwen de jongeren een groot – sociaal en zakelijk – netwerk op.

Deelnemen?

Kijk voor meer informatie over deelname aan de Realisten Academie 2.0 op www.realistenacademie2-0.nl.

 

De Realisten Academie 2.0: Samen voor gelijke kansen! is een initiatief van CNV Jongeren, Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO), Onbeperkt aan de Slag en Stichting Alexander in samenwerking met Emma at Work. Het maatschappelijk project wordt gefinancierd door ZonMw.