Nieuws

Bestuursagenda week 17

CNV Jongeren verenigt de stem van alle jongeren in Nederland. Wij maken landelijk en regionaal actuele jongerenthema’s bespreekbaar. Veranderen doe je niet door stil te zitten, maar juist door actief op pad te gaan. De belangrijkste externe afspraken delen we hier. Het stellen van algemene vragen is mogelijk via info@cnvjongeren.nl.

Maandag 23 april 2018
12.30 uur, Den Haag
CNV Jongeren-voorzitter Semih Eski heeft een gesprek over diversiteit in pensioenfondsbesturen met beleidsmedewerkers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

14.00 uur, Den Haag
CNV Jongeren-voorzitter Semih Eski heeft een gesprek met Antje Diertens, Tweede Kamerlid namens D66, over de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en de maatschappelijke diensttijd.

Dinsdag 24 april 2018
09.00 uur, Den Haag
CNV Jongeren-voorzitter Semih Eski ontvangt Mohamed Trabelsi, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Tunesië, en vertegenwoordigers van UGTT, UTICA en ILO uit Tunesië. Op het programma staat een gesprek met de minister over het belang en de rol van jongeren in de sociale dialoog en (internationale) besluitvorming.

20.00 uur, Woerden
CNV Jongeren-voorzitter Semih Eski neemt als bestuurslid van de stichting PensioenLab deel aan de bestuursvergadering van PensioenLab.

Donderdag 25 april 2018
10:00 uur, Den Haag
CNV Jongeren-voorzitter Semih Eski heeft een gesprek met vertegenwoordigers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) naar aanleiding van de brief die samen is verstuurd met de LSVb, waarin aandacht is gevraagd voor de verschillen in de hoogte van studietoeslag tussen gemeenten voor jongeren met een functiebeperking.