MZ LAB

MZ LAB

Er zijn nog veel te weinig jongeren actief in de medezeggenschap van hun organisatie. Terwijl dit juist dé plek is om je stem te laten horen, mee te denken over de koers van de organisatie en ontzettend veel te leren. Jonge collega’s vinden de OR vaak stoffig of ouderwets, weten eigenlijk niet wat de OR doet of hebben zelfs nog nooit van medezeggenschap gehoord.  En dat terwijl bestuurders en ondernemingsraden juist behoefte aan meer jongerenparticipatie. Om inzicht te krijgen wat er bij hen speelt, om de continuïteit van de medezeggenschap te waarborgen en omdat jongeren vaak met verfrissende en innovatieve ideeën komen. Maar jongeren activeren voor medezeggenschap is niet vanzelfsprekend, het vraagt om een inspirerende en vernieuwende aanpak en dat is het Medezeggenschaps-Lab!

Het MZ LAB is een traject waarin jonge medewerkers enerzijds de belangrijkste skills en kennis over medezeggenschap wordt bijgebracht en anderzijds worden uitgedaagd om nieuwe vormen van medezeggenschap te ontwikkelen. Deze ideeën presenteren de jongeren aan hun eigen bestuurders en ondernemingsraden. Na de afloop van het MZ LAB gaan zij gezamenlijk aan de slag om de medezeggenschap verder te versterken.

WAt bieden wij jou?

Het MZ LAB is een project dat per sector uitgevoerd kan worden. Organisaties binnen die sector kunnen deelnemen aan het MZ LAB om de verjonging en vernieuwing tot stand te brengen. De MZ LAB methodiek wordt gekenmerkt door intensief en interactief contact tussen de deelnemers en sprekers/begeleiders. De methodiek gaat uit van vier fasen:

  1. Jonge werknemers worden geworven om deel te nemen.
  2. Deelnemers worden getraind op houding, kennis en gedrag.
  3. Jongeren worden gefaciliteerd om zich actief voor de medezeggenschap in te zetten.
  4. De visies en ervaringen van de jongeren worden gebundeld om in de sector te verspreiden.

Met het MZ LAB willen we:

  • Jonge medewerkers binnen een sector enthousiast krijgen zich actief voor de medezeggenschap in te zetten.
  • Medezeggenschap te vernieuwen in samenwerking met alle betrokken stakeholders.

Heeft u interesse in het MZ LAB of wilt u meer weten? Download dan de informatieflyer of neem contact op met de projectleider MZ, Justine Feitsma.

Bekijk de successen van het MZ LAb: