MZ Hackathon

MZ Hackathon

Samen met de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) organiseren wij een Medezeggenschaps (MZ) Hackathon! Gedurende 12 uur gaan jongeren van drie verschillende organisaties aan de slag met het oplossen van een  strategisch vraagstuk, zoals privacybeleid, werkstress of een leven lang ontwikkelen. Een goede kans:

  • Voor jongeren om mee te denken bij het beleid van hun organisatie.
  • Voor organisaties om input te verzamelen van jonge medewerkers over een actueel organisatievraagstuk.

Deelnemers krijgen gedurende de Hackathon informatie over de organisatie en de verschillende partijen die bij het vraagstuk betrokken zijn. Ze spreken met experts en ervaringsdeskundigen en worden begeleid om binnen de tijd tot een advies te komen. Tot slot presenteren ze de adviezen aan de de ondernemingsraad, het bestuur en de Raad van Toezicht. In totaal doen er 30-50 jonge medewerkers mee vanuit drie verschillende organisaties.

Meedoen?

Heeft jouw organisatie een strategisch vraagstuk en kunnen daarbij de frisse blikken van uw jonge medewerkers goed gebruikt worden? Laat het ons weten door te mailen (j.feitsma@cnvjongeren.nl) of bellen (030-751 1850). Meer informatie is te vinden in de informatiefolders hieronder:

*Update: De datum van de MZ Hackathon is gewijzigd van 12 mei 2020 naar 16 september 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelden of meer weten?

Justine Feitsma
Projectleider arbeidsmarktprojecten

j.feitsma@cnvjongeren.nl | 06-10452454