MZ Frontliners

MZ Frontliners

Met MZ Frontliners betrekken we jongeren bij de OR verkiezingen. Met een korte campagne  maken we duidelijk waarom de OR belangrijk is en activeren we enthousiaste jongeren actief te worden binnen de medezeggenschap. We helpen jongeren zich verkiesbaar te stellen of kijken naar alternatieve medezeggenschapsvormen om te garanderen dat het jongerengeluid een plek binnen jullie OR (verkiezingen) krijgt.

Bekijk hoe wij jongeren oproepen zich verkiesbaar te stellen:

Wat bieden wij?

Het MZ Frontliners bestaat uit drie fasen: boeien, activeren en binden. Het doel van dit project is om jonge medewerkers (tot 35 jaar) op de hoogte te stellen van de medezeggenschapsstructuur binnen hun organisatie en hen te laten weten hoe ze hieraan mee kunnen doen. Binnen deze groep jonge medewerkers worden geïnteresseerde jongeren gescout en worden zij gemotiveerd om op één of andere manier actief te worden en blijven binnen medezeggenschap.

Het MZ team beoogt betere belangenbehartiging van jongeren in de OR in het algemeen. Daarom staat dit project los van lidmaatschap bij de uitvoerende partijen van dit project (CNV Jongeren en FNV Jong)

Interesse?

Heeft jouw organisatie OR verkiezingen in het zicht en willen jullie serieuze maatregelen nemen om jongeren bij dit proces te betrekken? Dan praat onze projectleider MZ, Justine Feitsma graag met u verder.

Justine Feitsma
Projectleider arbeidsmarktprojecten

j.feitsma@cnvjongeren.nl | 06-10452454