Jong Geleerd = Jong Gedaan: mkb

Jong Geleerd = Jong Gedaan: mkb


Voor je mkb geldt: beter ontwikkelde werknemers zijn beter inzetbare werknemers! De coronacrisis heeft nog eens extra benadrukt hoe belangrijk het is dat jonge werknemers de kans krijgen om zich te blijven ontwikkelen. Het is belangrijk dat jongeren vaardigheden en kennis hebben die up-to-date zijn, zodat ze beter kunnen meebuigen met veranderingen op de arbeidsmarkt. Zo wordt er bovendien een duurzamere arbeidsvloer gecreëerd binnen je mkb; ontwikkelde werknemers zijn ook breder inzetbaar. Hierdoor wordt jouw bedrijf slagvaardiger en kan hij beter met de tijd meegaan.

Jouw mkb wil graag de frisse blikken van jonge werknemers gebruiken om het thema ‘leven lang ontwikkelen’ binnen je organisatie een plek te geven. Deze adviezen wilt het mkb gebruiken om beleid en activiteiten vorm te geven, waarmee leren en ontwikkelen binnen je organisatie vanzelfsprekend gemaakt wordt.

Hoe?

10-30 jonge werknemers uit je organisatie doen mee aan drie co-creatiesessies, waaruit adviezen opgesteld worden hoe loopbaanontwikkeling binnen jouw organisatie gestimuleerd kan worden. Deze adviezen presenteren ze aan belangrijke betrokkenen binnen de organisatie, zoals het bestuur, p&o/HRM, OR/PVT en jongerennetwerken. Daarna gaat je organisatie aan de slag met de implementatie van de adviezen.

De deelnemende jongeren krijgen hierdoor meer zich op de noodzaak van een ‘leven lang ontwikkelen’. En met de adviezen wordt dit thema binnen jouw organisatie beter op de kaart gezet.

 

SLIM-regeling

Je mkb kan mogelijk in aanmerking komen voor korting vanuit de SLIM-regeling, gesubsidieerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Middelgrote ondernemingen (50-250 werknemers) kunnen een bijdrage vanuit de SLIM-subsidieregeling ontvangen van 60%. Kleine ondernemingen (<50 werknemers) kunnen vanuit de SLIM-subsidieregeling een bijdrage ontvangen van 80%.

doe mee!

Meld je aan door een e-mail te sturen naar j.vanlunteren@jamesloopbaan.nl

 

Lees meer in onze informatieflyer: