Jong Geleerd = Jong Gedaan: Het traject

Jong Geleerd = Jong Gedaan: Het traject


Op onze snel veranderende arbeidsmarkt wordt het steeds belangrijker om verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen loopbaanontwikkeling. Onder andere jonge werknemers in praktische beroepen en/of werkzaam binnen een mkb, ontwikkelen zich helaas vaak nog te weinig. Terwijl dit wel heel belangrijk is.

Met kennis en vaardigheden die up-to-date zijn, buigen (jonge) werknemers beter mee met veranderingen op de arbeidsmarkt. Dit draagt bij aan hun duurzame arbeidsparticipatie. Daarnaast kan dit kwaliteit verhogen en innovatie aanwakkeren binnen de organisatie. Kortom: genoeg reden voor CNV Jongeren en James om de handen ineen te slaan.

hoe?

10-30 jonge werknemers uit je organisatie doen mee aan drie co-creatiesessies, waaruit adviezen opgesteld worden hoe loopbaanontwikkeling binnen uw organisatie gestimuleerd kan worden. Deze adviezen presenteren ze aan belangrijke betrokkenen binnen de organisatie, zoals het bestuur, p&o/HRM, OR/PVT en jongerennetwerken. Daarna gaat je organisatie aan de slag met de implementatie van de adviezen.

De deelnemende jongeren krijgen hierdoor meer zich op de noodzaak van een ‘leven lang ontwikkelen’. En met de adviezen wordt dit thema binnen jouw organisatie beter op de kaart gezet.

voor wie?

Jouw organisatie wil graag de frisse blikken van jonge werknemers gebruiken om beleid en activiteiten vorm te geven, waarmee leren en ontwikkelen binnen je organisatie vanzelfsprekend gemaakt wordt. Is je organisatie een mkb? Dan kun je in aanmerking komen voor korting vanuit de SLIM-regeling, gesubsidieerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

doe mee!

Meld je aan door een e-mail te sturen naar j.vanlunteren@jamesloopbaan.nl

 

Lees meer in onze informatieflyer: