Nieuws

Bestuursagenda week 13 (2019)

CNV Jongeren verenigt de stem van alle jongeren in Nederland. Wij maken landelijk en regionaal actuele jongerenthema’s bespreekbaar. Veranderen doe je niet door stil te zitten, maar juist door actief op pad te gaan! De belangrijkste externe afspraken delen we hier. Het stellen van algemene vragen is mogelijk via info@cnvjongeren.nl.

Dinsdag 26 maart 2019
16.00 uur, Den Haag
CNV Jongeren-voorzitter Semih Eski heeft een gesprek met de heer Wimar Bolhuis, plv. directeur Sociale Zaken bij de SER, over de sociaaleconomische positie van jongeren.

Woensdag 27 maart 2019
10.00 uur, Den Haag
CNV Jongeren-voorzitter Semih Eski neemt deel aan het overleg van coalitie Y.

14.00 uur, Utrecht
CNV Jongeren-voorzitter Semih Eski bezoekt samen met het SER Jongerenplatform de Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht en gaat in gesprek met studenten. Dit bezoek is onderdeel van het SER verkenningstraject ‘Ontplooiingskansen voor jongeren’.

18.00 uur, Utrecht
CNV Jongeren-voorzitter Semih Eski, tevens bestuurslid stichting PensioenLab, neemt deel aan de bestuursvergadering van stichting PensioenLab.