Verzekerd – Bond van Verzekeraars – maart 2017 – Jongeren zijn nu geen prio – CNV Jongeren