Ambassadeurs van de Toekomst

Ambassadeurs van de Toekomst

Jongeren hebben aan het begin van hun carrière – tijdens hun bijbaan of na hun studie – vaak nog te weinig kennis over hoe ze nu en in de toekomst duurzaam inzetbaar blijven en eerlijk, veilig en gezond kunnen werken. Denk aan gedragsregels op de werkvloer, een gezonde balans tussen werk en privé, kennis over hun rechten en plichten als werknemer, de mogelijkheden voor inspraak op de werkvloer en hoe belangrijk het is om je als werknemer te blijven ontwikkelen. Alleen met deze kennis kunnen ze zichzelf optimaal voorbereiden en een goede start maken op de arbeidsmarkt.

Ambassadeurs van de Toekomst is een initiatief van CNV Jongeren, waarmee we jongeren bewust willen maken van deze onderwerpen. Met een LOB-lessenserie spreken we jongeren direct aan (want: gecreëerd en gegeven door leeftijdsgenoten) en geven we eerlijk, veilig en gezond werken een plek in het curriculum. Aan het einde van dit traject leveren wij een aansprekende lessenserie op van zes lessen.

Voor dit project zijn we op zoek naar (LOB-)docenten die de bewustwording van jongeren over toekomstbestendig werken willen bevorderen. U kunt de aansprekende lessenserie binnenkort bij ons aanvragen. Dit project is in uitvoer bij ROC Aventus.

Meer informatie

Wilt u meer weten over Ambassadeurs van de Toekomst? Zie onderstaande flyer.

Financieringspartners van Ambassadeurs van de Toekomst

Ambassadeurs van de Toekomst is een initiatief van CNV Jongeren, medegefinancierd door DOORZAAM en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van het programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werk.

DOORZAAM

DOORZAAM ondersteunt dit project graag, omdat jongeren vanuit de schoolbanken vaak via uitzendorganisaties aan de slag gaan. Om als uitzendorganisatie mee te kunnen komen in de huidige, veranderende arbeidsmarkt is aandacht voor leven lang ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid noodzakelijk. Dat is precies waar DOORZAAM voor staat. Een uitzendkracht die regie neemt over zijn eigen duurzame inzetbaarheid en hier actief aan werkt, is beter en breder inzetbaar op de werkvloer en levert daar bovendien meer toegevoegde waarde.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het bewust aan de slag gaan met de thema’s eerlijk, veilig en gezond werk is van groot belang voor het vinden, binden en boeien van goed personeel in een krappe arbeidsmarkt. Het programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werk van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil bijdragen aan een betere naleving van de regels via preventie, door kennis of bewustwording over eerlijk, gezond en veilig werken te vergroten. Dit project is een goed voorbeeld van een manier om een blijvende beweging in gang te zetten, zodat ook na afloop van het programma de thema’s bij de partijen op de agenda blijven staan.

aanmelden of meer weten?

Hanneke Vermue
Projectleider Jong & onderwijs 
h.vermue@cnvjongeren.nl | 030-751 1851.