Ambassadeurs van de Toekomst

Ambassadeurs van de Toekomst

Jongeren hebben aan het begin van hun carrière – tijdens hun bijbaan of na hun studie – vaak nog te weinig kennis over hoe ze nu en in de toekomst duurzaam inzetbaar blijven en eerlijk, veilig en gezond kunnen werken. Denk aan gedragsregels op de werkvloer, een gezonde balans tussen werk en privé, kennis over hun rechten en plichten als werknemer, de mogelijkheden voor inspraak op de werkvloer en hoe belangrijk het is om je als werknemer te blijven ontwikkelen. Alleen met deze kennis kunnen ze zichzelf optimaal voorbereiden en een goede start maken op de arbeidsmarkt.

Ambassadeurs van de Toekomst is een initiatief van CNV Jongeren, waarmee we jongeren bewust willen maken van deze onderwerpen. Met een LOB-lessenserie spreken we jongeren direct aan (want: gecreëerd en gegeven door leeftijdsgenoten) en geven we eerlijk, veilig en gezond werken een plek in het curriculum. Dit kunnen we echter niet alleen! Om dit doel te bereiken hebben we enthousiaste (LOB-)docenten nodig, die deze ontwikkelde lessenserie ook gaan aanvragen en delen. Gelukkig is hij heel gemakkelijk te downloaden, namelijk hieronder! Wil je liever dat een professionele trainer van CNV Jongeren de les verzorgt? Dat kan ook! Neem daarvoor even contact met ons op via info@cnvjongeren.nl.

Er zijn twee versies van de lessenserie beschikbaar, de ene fysiek en de ander online. Dit betekent dat de lessenserie zowel in de klas, als vanuit huis te geven is. Ook is er een implementatiehandleiding te vinden die stap voor stap vertelt hoe de lessenserie tot stand is gekomen en hoe deze in te zetten binnen de lessen. Alle uitgaven zijn hieronder te downloaden.

Download hier de docentenhandleiding die je meeneemt in hoe de lessenserie tot stand gekomen is en hoe deze in te zetten is. 

En vind hier de lessenserie van zes lessen, in te zetten tijdens online lessen.

En vind hier de lessenserie van zes lessen, in te zetten tijdens fysieke lessen.

Daarnaast hebben we het ‘Een goed begin is het halve werk in 30 seconden’ – spel ontwikkeld. Deze kun je inzetten als je tijd over hebt tijdens de les. De fysieke versie voor in de klas vraag je aan, door een e-mail te sturen naar info@cnvjongeren.nl!

Meer informatie

Wilt u meer weten over Ambassadeurs van de Toekomst? Bekijk onze onepager!

Financieringspartners van Ambassadeurs van de Toekomst

Ambassadeurs van de Toekomst is een initiatief van CNV Jongeren, medegefinancierd door DOORZAAM en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van het programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werk.

DOORZAAM

DOORZAAM ondersteunt dit project graag, omdat jongeren vanuit de schoolbanken vaak via uitzendorganisaties aan de slag gaan. Om als uitzendorganisatie mee te kunnen komen in de huidige, veranderende arbeidsmarkt is aandacht voor leven lang ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid noodzakelijk. Dat is precies waar DOORZAAM voor staat. Een uitzendkracht die regie neemt over zijn eigen duurzame inzetbaarheid en hier actief aan werkt, is beter en breder inzetbaar op de werkvloer en levert daar bovendien meer toegevoegde waarde.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het bewust aan de slag gaan met de thema’s eerlijk, veilig en gezond werk is van groot belang voor het vinden, binden en boeien van goed personeel in een krappe arbeidsmarkt. Het programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werk van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil bijdragen aan een betere naleving van de regels via preventie, door kennis of bewustwording over eerlijk, gezond en veilig werken te vergroten. Dit project is een goed voorbeeld van een manier om een blijvende beweging in gang te zetten, zodat ook na afloop van het programma de thema’s bij de partijen op de agenda blijven staan.

nóg meer weten?

Ryan Groot Kormelink
Projectmedewerker
r.grootkormelink@cnvjongeren.nl | 06-36342191