Nieuws

CNV Jongeren blikt met leden terug op een geslaagd 2017

Het jaar zit er bijna op! CNV Jongeren blikte gisteravond tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) samen met de leden terug op de hoogtepunten van het afgelopen jaar. Ook blikten we vooruit naar hoe we de ingeslagen weg ‘Denk Groot, Durf Groot’ aankomend jaar willen voortzetten. “In alles wat wij doen laten we deze ambitie terugkomen. Ook in 2018 vragen we nadrukkelijk aandacht voor de toenemende onzekerheid van jongeren op het gebied van onderwijs, arbeidsmarkt en pensioenen. Niet door alleen knelpunten in beleid te agenderen bij ambtenaren, politici en bestuurders, maar ook door nieuwe projecten te ontwikkelen om daadwerkelijk in de praktijk een verschil te maken ten goede van de sociaaleconomische positie van jongeren”, aldus Semih Eski, voorzitter CNV Jongeren.

Vereniging

CNV Jongeren-voorzitter Semih Eski opende de ALV. Semih vertelde over welke acties er allemaal zijn ondernomen om de positie van jongeren te verbeteren in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Het was een spannend jaar met de verkiezingen, formatie en een nieuw kabinet. CNV Jongeren heeft in deze periode herhaaldelijk aandacht gevraagd voor de toenemende onzekerheid van jongeren, in het bijzonder voor jongeren in een kwetsbare positie. Ook hebben we verschillende keren landelijke en regionale media bereikt, goed samengewerkt met diverse jongerenorganisaties, voerden we gesprekken met ambtenaren, politici en bestuurders en werden we ook een aantal keer uitgenodigd voor rondetafelgesprekken in de Tweede Kamer.

Veel jongeren zijn actief in de werkgroepen Onderwijs, Arbeidsmarkt, Pensioenen en Participatie van CNV Jongeren. Om nog meer jongeren te bereiken hebben we nieuwe initiatieven opgezet. Sinds dit jaar zijn de nieuwe initiatieven Jongerenpanel en Bar & Bond toegevoegd om actief met jongeren in gesprek te gaan over hun verwachtingen en zorgen met betrekking tot studie en werk. Tijdens de jongerenpanels van 2017 hebben we gesproken over discriminatie op de arbeidsmarkt, jeugdwerkloosheid, stagevergoedingen en de positie van jongeren met een arbeidshandicap. Tijdens de Bar & Bond bijeenkomsten hebben we met niet-leden gebrainstormd over de vakbond en het thema werkgeluk. In 2018 blijven we deze activiteiten voortzetten en zullen we investeren in sociale media zullen om nog meer jongeren te kunnen bereiken en betrekken bij CNV Jongeren.

Projecten

CNV Jongeren draaide dit jaar 13 verschillende projecten! Sinds dit jaar verdelen we de projecten in drie teams: Jong en Onderwijs, Jong en Arbeidsmarkt en Jong en Kwetsbaar. Terugblikkend op 2017 zien we dat we met onze projecten mooie successen hebben behaald. In cijfers betekent dit meer dan 80 PensioenLab deelnemers, 55 excellente mbo-studenten bij MBO Topacademie, ruim 1700 getrainde Harries, meer dan 400 voorlichtingen Ambassadeurs van de Techniek en ga zo maar door! In 2018 zetten wij alles op alles om met onze projecten de positie van jongeren te blijven verbeteren op de arbeidsmarkt.

Ben je lid, maar was je niet bij onze ALV aanwezig? Wij mailen je binnenkort de presentatie! Niet lid, maar wel nieuwsgierig? Laat het ons weten via info@cnvjongeren.nl. Wij bekijken graag samen met jou hoe jij jouw netwerk kunt opbouwen, je cv kunt boosten en een actieve bijdrage kunt leveren! 

 

Eerste selectie foto’s