Bondte Burgers jongerenpanel

Jij de stem wij de echo – Bondte Burgers – CNV Jongeren 004

Bondte Burgers jongerenpanel

Wat als je wel heel graag wil meedoen met alles, maar dit gewoonweg niet makkelijk kunt? Helpen we elkaar dan, of blijven we aan de zijlijn staan? Jongeren met een “arbeidsbeperking” hebben het niet makkelijk – door unieke eigenschappen is het soms een uitdaging om met plezier te kunnen èn te blijven werken.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen een plek krijgt op de arbeidsmarkt, en in het bijzonder de jongeren die iets minder goed zien, horen, aanvoelen en/of bewegen, maar wel heel veel andere talenten hebben?!

Kom naar onze Bondte Burgers Jongerenpanel en praat erover mee! Aanmelden via onze facebookpagina.