Privacy

Privacy

CNV Jongeren biedt jou via de website www.cnvjongeren.nl praktische hulp en ondersteuning op het gebied van onderwijs, werk en inkomen. Handige tools helpen je bij het invullen van je belastingaangifte en het stellen van vragen. Uiteraard kun je via de site ook gemakkelijk lid worden. 

We delen informatie ook via onze digitale nieuwsbrieven en social media. Om de informatie te geven die bij jou past en om je bijvoorbeeld digitale nieuwsbrieven te sturen en onze dienstverlening op jou te kunnen afstemmen, verwerken wij persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij gaan altijd zorgvuldig om met persoonsgegevens.

We nemen onze verantwoordelijkheid

CNV is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Onze verwerking is aangemeld bij het Autoriteit Persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij het verwerken van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt.

Dit betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden waar we persoonsgegevens voor verwerken. Voor onze online dienstverlening doen wij dat via deze privacyverklaring.
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden.
 • jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming jouw persoonsgegevens te verwerken.
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • jouw rechten respecteren om je persoonsgegevens op aanvraag in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
 • nooit ongevraagd via de website www.cnv.nl jouw persoonsgegevens openbaar maken. Jouw gegevens zijn afgeschermd en onzichtbaar en alleen door jou in te zien.

Waarom gebruiken en bewaren wij persoonsgegevens?

Als je bij ons lid wordt, laat je gegevens bij ons achter. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of via het lidmaatschap bij ons bekend zijn in het kader van de door jou gevraagde dienst. Deze persoonsgegevens bewaren wij zolang nodig is volgens de onderstaande redenen.

Wij bewaren deze gegevens zodat wij sneller en gemakkelijker contact met je kunnen opnemen als het gaat om je lidmaatschap of over producten en diensten die je hebt afgenomen

Wij verstrekken jouw gegevens niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk of wettelijk verplicht is. Als er een vermoeden bestaat van fraude of misbruik van onze website kunnen wij je persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Welke persoonsgegevens gebruiken en bewaren wij?

Wij kunnen de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen gebruiken:

 • NAW-gegevens (naam, adres, postcode en woonplaats)
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Lidnummer

Hoe we je informeren over producten en diensten

Wij kunnen jou, los van de informatie op onze website, op de hoogte brengen van nieuws en onze (nieuwe) producten en diensten:

 • per post
 • per e-mail
 • per digitale nieuwsbrief en formulieren
 • via social media
 • per telefoon

Digitale nieuwsbrieven en formulieren

Leden en niet-leden kunnen zich abonneren op een digitale nieuwsbrief waarmee we je informeren over onze producten en diensten en over ontwikkelingen op het gebied van werk en inkomen. Iedere digitale nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Niet-leden kunnen zich zelf aanmelden voor de digitale nieuwsbrief via onze website.

Als je een (contact)formulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard.

De digitale nieuwsbrieven die we naar het door jou opgegeven e-mailadres sturen. De ontvanger is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de nieuwsbrief, bijvoorbeeld door deze wel of niet door te sturen.

Beveiligingsmaatregelen

Om misbruik van persoonsgegevens en ongeautoriseerde toegang tot deze gegevens te beperken, nemen wij strenge beveiligingsmaatregelen.

Een aantal maatregelen die we nemen:

 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.
 • Wij houden logs bij van alle aanvragen van persoonsgegevens en als dit nodig is kunnen we hier direct op ingrijpen.
 • Firewalls zorgen ervoor dat alleen geautoriseerde toegang tot onze servers wordt gegeven.

Derde partijen, ook buiten de EU

Wij kunnen jouw gegevens doorgeven aan partners die wij inzetten om een functionele bijdrage leveren aan onze website. Deze partners zijn (mede) gevestigd buiten de EU. Zij gebruiken wel een Europees modelcontract of zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield. Dit contract en het nieuwe dataverdrag tussen de EU en de VS zorgt ervoor dat deze partners voldoen aan de wettelijke eisen die de EU stelt.

Op onze website zijn social media-buttons opgenomen waarmee de specifieke beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens verzamelen, zodra je erop klikt.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Om op de hoogte te zijn van de laatste wijzigingen is het aan te bevelen om deze privacyverklaring regelmatig te lezen.

Vragen?

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens, kun je contact met ons opnemen via:

CNV Jongeren
Postbus 2475
3500 GL Utrecht