Werkgroepen

bc4

Werkgroepen

Jongeren ervaren steeds meer onzekerheid bij school en werk. Iedereen wordt uitgedaagd om een leven lang te leren, maar doorstuderen is voor een grote groep jongeren niet mogelijk. Het zijn voornamelijk jongeren met een beperking of jongeren uit een lagere sociaaleconomische klasse die niet verder kunnen studeren in het hoger onderwijs. Daarnaast is het een gegeven dat we allemaal langer moeten doorwerken dan vorige generaties, maar een vast arbeidscontract lijkt verder weg dan ooit. De werkgroepen van CNV Jongeren signaleren en verzamelen deze jongerendilemma’s en ontwikkelen oplossingsgerichte alternatieven. De alternatieven worden met activiteiten, campagnes en lobby onder de aandacht gebracht bij politici en beleidsmakers.

Benieuwd welke werkgroep bij je past?

Lees hieronder alles over de werkgroepen. Neem via info@cnvjongeren.nl contact op met ons of de voorzitters van werkgroepen om meer informatie te ontvangen of jezelf aan te melden.

Werkgroep Arbeidsmarkt

Werken doen we tegenwoordig ons hele leven lang. We starten met krantenwijkjes en supermarkten en we racen door naar een  droomfunctie, ten minste.. hier hoop je op! Het is algemeen bekend dat het lastig is om aan het werk te komen en dat het nog lastiger is om een vast contract te scoren en aan het werk te blijven.

Veel bedrijven en organisaties verwachten steeds meer van jongeren. Het is voor de meeste werkgevers de norm om 24/7 bereikbaar te zijn. Nooit waren er zo veel jongeren overspannen als in de afgelopen jaren. Het is aannemelijk dat het aantal jongeren met burn-out klachten nog wel even doorzet. Wat hebben jongeren nodig om een gezond leven te kunnen leiden? Moeten we gewoon zien te dealen met flexibele contracten, een hoge werkdruk en niet-realistische vacatureteksten, of niet?

De werkgroep Arbeidsmarkt houdt zich bezig met thema’s, zoals flexibilisering, jeugdwerkloosheid en werkstress. Eén keer per maand (vaak een maandagavond) komen we samen om een mening te vormen over een thema en brainstormen we over hoe we in actie komen. We komen in actie door congressen en events te bezoeken, petities en vragenlijsten op te zetten, een ludieke actie te organiseren en meer.

Vind jij het leuk om mee te denken over de arbeidsmarkt, om bestuurlijke ervaring op te doen en heb jij een visie op bovenstaande thema’s? Neem dan contact met mij op en sluit je aan bij de werkgroep Arbeidsmarkt!

Suzanne Kadijk

Werkgroep Onderwijs

De werkgroep Onderwijs heeft als doel om de aansluiting van onderwijs naar de arbeidsmarkt te verbeteren. Dit doen wij door maandelijks samen te komen en ons te buigen over actuele problemen waar jongeren tegenaan lopen in en rondom het onderwijs. Vervolgens zoeken wij naar manieren om aandacht te vragen voor deze problemen en komen we met creatieve oplossingen.

De tijdsinvestering is één keer per 4 à 6 weken circa drie uur vergaderen. Daarnaast buiten de vergaderingen actief met bijvoorbeeld het schrijven van blogs, opiniestukken of het organiseren van evenementen / acties.

Hoe wij resultaten boeken verschilt per onderwerp: Ons standpunt voor betere studievoorlichting op het mbo door het verplichtstellen van een goede studiebijsluiter is opgenomen in het recente advies van de SER aan de minister. Daarvoor is flink gelobbyd maar er is ook eerst een onderzoek gedaan naar stand van zaken van de voorlichting bij verschillende mbo opleidingen.

Waarom zijn jullie de leukste werkgroep/wat maakt jullie groep zo leuk/waarom zou iemand zich bij jullie moeten aansluiten?
De werkgroep onderwijs is groot, gezellig en divers met studenten uit allerlei verschillende opleidingen. Onderwijs en de aansluiting bij de arbeidsmarkt is voor veel jongeren een belangrijk onderwerp en (bijna) iedereen krijgt er ook mee te maken. Het is lang niet altijd een gemakkelijke opgave om na je studie een echte baan te vinden. Hierin kan nog veel verbeterd worden. De werkgroep onderwijs signaleert problemen waar jongeren tegen aanlopen en heeft als doel om hier vervolgens aandacht voor te vragen en oplossingen voor aan te dragen.

Hoe kunnen werkgroepleden talent inzetten?
Op allerlei manieren: Sommige werkgroepleden hebben een goede pen en schrijven graag een blog, column of opiniestuk. Anderen zijn weer goed in het organiseren van acties en organiseren bijvoorbeeld het jaarlijkse onderwijscafé. Weer anderen denken na over standpunten die we moeten innemen en werken dit verder uit.

Werkgroep Participatie

Participeren… Eigenlijk is dat een duur woord voor iets dat wij bij CNV jongeren heel erg normaal vinden. Het betekent namelijk ‘meedoen’. Meedoen kun je op verschillende manieren en met verschillende mensen en op verschillende momenten, bijvoorbeeld op school, tijdens je studie, thuis of bij je (sport)vereniging. Je maakt deel uit van een groep en je neemt deel aan activiteiten die er zijn of je luistert gewoon eens een keer mee. Deze voorbeelden gaan allemaal over participeren.

Sinds 2015 is de Participatiewet van kracht. Als arbeidsgehandicapten worden we geacht te “participeren”. We moeten werken, gewoon meedoen in de maatschappij. Een goed streven, maar is daar eigenlijk wel een wet voor nodig? En hoe gaat het met de uitvoering van de Participatiewet? Hoe zorgen we ervoor dat er geen mensen tussen wal en schip raken en zelfs hun baan verliezen door de Participatiewet?

De leden van de werkgroep Participatie denken na over deze vragen. De groep bestaat uit enthousiaste jongeren die vinden dat er met hun het gesprek moet worden aangegaan. Nu wordt er vooral nog over mensen met een beperking gepraat, zonder dat zij zelf aan tafel zitten. Wie kunnen nu het best de stem van deze jongeren vertolken dan de jongeren zélf? Ik merk dit zelf ook regelmatig: er wordt vrij weinig gevraagd naar mijn mening als Wajongere. Er wordt door anderen te veel ingevuld wat voor mij wel of niet goed is.  Als afgestudeerd maatschappelijk werker kostte het mij veel moeite om een baan te vinden dat past bij mijn kwaliteiten. Na anderhalf jaar zoeken heb ik deze gevonden via vrijwilligerswerk dat ik al deed. Een baan waarin mensen rekening houden met wie je bent en wat je kan, dat gun ik iedereen.

De werkgroep is er niet alleen maar voor mensen met arbeidsbeperking, maar ook voor mensen die zich voor deze doelgroep willen inzetten. Je kunt van elkaar leren en samen sta je zoveel sterker. Daarnaast organiseren we excursies rond dit thema en willen we door acties en lobbywerk onze stem laten horen. Komend jaar zullen we luid en duidelijk onze stem laten horen over de zorgen die we hebben omtrent de Participatiewet.

Heb je vragen of wil je ook deel uitmaken van de Werkgroep Participatie? Mail ons! Iedereen is welkom en geen vraag is te groot of te klein!

Lianne Ketelaar

Werkgroep Internationaal

De focus van de werkgroep Internationaal ligt op jonge moeders, vrouwen in de top en jeugdwerkeloosheid. We vergaderen één keer per maand. Naast de maandelijkse vergadering moet je rekening houden met vier tot zes uur tijdsinvestering per maand om je te verdiepen in de thema’s en invulling te geven aan de uitvoering.

De werkgroep Internationaal is zo leuk, omdat we ons met problemen bezighouden die aan de ene kant klassiek zijn voor een vakbond, maar aan de andere kant ook volledig nieuw. Dit geeft ons de kans om op een hele vrije manier naar bepaalde problemen te kijken en aan de andere kant al wat lijntjes en connecties hebben met andere problemen waardoor we op die gebieden niet het wiel meer uit hoeven te vinden

Werkgroep Pensioen

Pensioen is loon voor later. Of je nu een bijbaan hebt of al fulltime aan het werk bent, een deel van je salaris wordt opzij gezet voor als je oud bent. Dit is je pensioenpremie. Ongeveer 20 procent van je verdiende loon krijg je niet nu, maar pas als je gestopt bent met werken in de vorm van je pensioen. Je betaalt dus al die jaren mee aan het systeem. Daar mag je dus ook best iets over te zeggen hebben.

Door de vergrijzing bestaat het risico dat de pensioenspaarpotten bijna leeg zijn tegen de tijd dat wij met pensioen gaan. Dat mag natuurlijk niet gebeuren. Daarom wil CNV Jongeren er voor zorgen dat het pensioenstelsel up-to-date gehouden wordt. Dat kan bijvoorbeeld door de pensioenleeftijd aan te passen aan de steeds ouder wordende mensen. Ook organiseert CNV Jongeren masterclasses voor jonge werknemers die graag inspraak willen hebben. Want wat gebeurt er precies met die 20 procent die van je loon wordt ingehouden?

Is lezen in cijfer jouw tweede taal, heb je een hart voor de pensioensector of lijkt het je geweldig om dit op het oog stoffige onderwerp aantrekkelijk te maken voor jongeren? Sluit je aan bij de werkgroep Pensioen!

Don van der Steeg

Werkgroep Medezeggenschap

Dit jaar gaat de werkgroep Medezeggenschap actief in gesprek met jongeren, werkgevers en deskundigen om de vinger op de zere plek te leggen. Wij zullen, samen met jou, werken naar een betere toekomst voor jongeren binnen de medezeggenschap en op de arbeidsmarkt.

Uit verschillende gesprekken en projecten die CNV Jongeren heeft uitgevoerd, blijkt dat een meerderheid van de jongeren het interessant lijkt om iets met medezeggenschap te doen. Deze interesse wordt tot nog toe te weinig omgezet in actie. Jongeren zijn de toekomst van de arbeidsmarkt en hebben een frisse blik op het werk wat ze moeten doen. Gebruik deze energie om ook de medezeggenschap op te frissen. CNV Jongeren zal zich de komende tijd hard blijven maken voor dit onderwerp.

Wil jij ook een verschil maken voor jongeren in de Medezeggenschap? Heb je veel kennis op dit gebied en wil je in de werkgroep Medezeggenschap meedenken? Stuur een mailtje met motivatie en we nemen spoedig contact met je op.

Charif M’Sellek

Suzanne Kadijk
Voorzitter werkgroep Arbeidsmarkt

LinkedIn | Twitter

Alex Lodder
Voorzitter werkgroep Onderwijs

LinkedIn | Twitter

Don van der Steeg
Voorzitter werkgroep Pensioen

LinkedIn | Twitter

Lianne Ketelaar
Voorzitter werkgroep Participatie

LinkedIn | Twitter

Charif M’Sellek
Voorzitter werkgroep Medezeggenschap

LinkedIn | Twitter

 

Anderen vinden dit ook leuk