WoonLab Utrecht

header website woonlab cnvj

WoonLab Utrecht


Er zijn nog veel te weinig jongeren actief in huurdersorganisaties, terwijl het voor ons een moeilijke tijd is op de woningmarkt! Er zijn lange wachttijden voor een sociale huurwoning, de huurprijzen zijn hoog en we hebben vaak niet de middelen voor de vrije sector of koopmarkt. WoonLab Utrecht geeft jongeren de mogelijkheid om in groepen na te denken over de belangrijkste vraagstukken over huren in Utrecht. Met de uitkomsten adviseren en inspireren we de gemeente Utrecht, woningbouwcorporaties en huurdersorganisaties.

Programma WoonLab Utrecht

Donderdag 5 oktober start WoonLab Utrecht! Dit is een introductie in de problematiek rondom huren voor jongeren in Utrecht. Ook kun je deze avond een aantal themasessies bijwonen om vervolgens een thema te kiezen waar je mee aan de slag gaat.

Thema avonden
Gedurende twee maanden ga je aan de slag met je thema in een groep. Eerst bepalen jullie een vraagstuk binnen het thema, dan gaan jullie onderzoek doen. Dit doen jullie door partijen zoals de gemeente en woningbouwcorporaties te spreken, maar ook door bijvoorbeeld jongeren te interviewen. Tot slot kom je met de groep tot een creatief, vernieuwend advies.

Betaalbaarheid

Veel starters vallen tussen wal en schip: je kan geen hypotheek krijgen (meestal vanwege een flexcontract), een betaalbare sociale huurwoning is niet te vinden en in de vrije sector zijn kleine woningen al peperduur. In Utrecht is een groot tekort aan betaalbare sociale huurwoningen. Veel mensen huren boven hun budget of kunnen de prijs van zo’n woning niet eens betalen. Of het is juist omgekeerd: mensen wonen in een sociale huurwoning terwijl ze eigenlijk te veel verdienen. Wat is ervoor nodig om de juiste mensen te matchen met een voor hun inkomen passende huurwoning?

Beschikbaarheid

Na 9,1 jaar op de wachtlijst is het zover! Je krijgt een sociale huurwoning toegewezen! Utrecht is koploper als het gaat om de inschrijfduur voor sociale huurwoningen. Bovendien zijn er in 2016 wéér minder sociale huurwoningen beschikbaar gekomen voor jonge starters. De situatie is dus een recordaantal woningzoekenden en minder beschikbare woningen. Hoe is deze kromme situatie tot stand gekomen? Wat zijn de gevolgen voor jongeren die een huis zoeken? En hoe behoudt je een inclusieve, diverse stad?

Duurzaamheid

Gemeente Utrecht zet in op een klimaatneutrale stad in 2030. Dit betekent dat huidige sociale huurwoningen snel energiezuiniger moeten worden. Ondanks de afspraak dat alle sociale huurwoningen minimaal energielabel B moeten hebben is dat nog niet altijd de realiteit. Verhuurders geven aan dat zij het niet kunnen betalen om hun woningvoorraad energiezuiniger te maken. Dat zou betekenen dat de kosten bij de huurders kunnen komen te liggen. Waar ligt de oplossing?

Kwaliteit

De kwaliteit en veiligheid van sociale huurwoningen staat soms ter discussie. Maar ook de leefbaarheid van de omgeving kan vaak verbeterd worden. Denk hierbij aan wijkverbetering zoals segregatie, overlast in de buurt en algemeen onderhoud. Hoe groot zijn deze problemen in Utrecht en wat kan eraan gedaan worden?

Vernieuwing van huurdersparticipatie

Zeggenschap van huurders is enorm belangrijk. Toch wordt de stem van jongeren daar niet gehoord. Huurdersorganisaties verouderen en de inspraak van jongeren neemt af. Zijn jongeren niet meer gemotiveerd voor huurdersinspraak of is de wijze van inspraak niet meer van deze tijd? Hoe betrek je dan wel meer jongere huurders bij huurdersparticipatie?

Eindevent
De adviezen worden tijdens het eindevent op donderdagavond 7 december gepresenteerd aan de gemeente Utrecht, woningbouwcorporaties, huurdersorganisaties, de Woonbond en meer!

Contact
WoonLab Utrecht is bereikbaar via woonlabutrecht@cnvjongeren.nl en 030-7511850.

Deelnemers in beeld

Foto’s kick-off

 

 

 

 

 

 

 


Samenwerkingspartner

Logo Mitros – CNV Jongeren – WoonLab – Utrecht

Samenwerkingspartner

logo bo-ex – CNV Jongeren – WoonLab – Utrecht

Samenwerkingspartner

logo GroenWest – CNV Jongeren – WoonLab – Utrecht
Portaal – CNV Jongeren – WoonLab – Utrecht
gemeente-utrecht1
logo woonbond

Anderen vinden dit ook leuk