Realisten

Inzet van ambassadeurs met een functiebeperking

Realisten

De arbeidsparticipatie van jongeren met een arbeidsbeperking is nog onvoldoende. De overheid wil dat de Participatiewet hier verandering in brengt. CNV Jongeren ontwikkelt initiatieven die de uitrol van de Participatiewet bevorderen. We hebben twee methodieken ontwikkeld om de arbeidsparticipatie van jongeren te vergroten. Het Realisten Promoteam biedt een landelijke aanpak en de Realisten Roadmovie is voor gemeenten uit alle regio’s.

Realisten Promoteam

Wajongers zijn mensen die sinds jonge leeftijd een arbeidsbeperking hebben en onder voorwaarden aanspraak maken op voorzieningen. Zij kunnen door hun ziekte of handicap soms minder verdienen dan iemand met dezelfde leeftijd en opleiding. Wij noemen ze echter liever niet Wajongers maar Realisten. Realisten weten namelijk wat ze wél en niet kunnen en willen hun talenten graag inzetten. Maar ze kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken en daarom verdienen zij een Promoteam.

De voorlichtingen van het Realisten Promoteam aan werkgevers motiveert werkgevers om Wajongeren en andere jongeren die vallen binnen de Participatiewet aan te nemen. De voorlichting bestaan uit een toelichting op de regelgeving binnen de verschillende wetten, hoe begeleiding op de werkvloer eruit kan zien en waar je terecht kun met vacatures. Het belangrijkste doel van deze voorlichting is het enthousiasmeren van werkgevers door een positieve kennismaking met deze jongeren te bewerkstelligen (niet praten ‘over’ maar ‘met’). De kern: ook jongeren met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt verdienen een kans.

Realisten Roadmovie

Helaas is de arbeidsparticipatie van jongeren met een arbeidsbeperking nog onvoldoende. De middelen om jongeren in direct contact te brengen met werkgevers worden vanuit de overheid steeds minder gefinancierd. Tegelijkertijd is het draagvlak vanuit werkgevers om jongeren met een arbeidsbeperking een kans te geven sterk groeiende. Het is dus van groot belang dat werkgevers en jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt elkaar direct weten te vinden! Uiteindelijk komt het neer op de ontmoeting van mens tot mens, van werkgever tot potentiële werknemer. Om bij te dragen aan het welzijn van jongeren met een beperking, is het van belang dat werkgevers deze jongeren weten te vinden en kansen durven geven.

De praktische methodiek Realisten Roadmovie zorgt er samen met regionale partners voor dat meer jongeren met een arbeidsbeperking aan het werk kunnen en aan het werk blijven. Het geeft handvatten aan de doelgroep zelf en aan de werkgevers om met elkaar in contact te komen op regionaal niveau. We zetten 3 stappen om een fantastische roadmovie door Nederlandse regio’s te realiseren. Maar het is niet voor niets een roadmovie. Het blijft maatwerk per regio. We geven een iteratief proces vorm, binnen elke regio is er flexibele ruimte nodig om te anticiperen op de mogelijkheden. Om te beginnen ontwikkelen we een methodiek: het script, de dialogen en karakters worden uitgewerkt. Daarna wordt dit getest door middel van een sneak preview in 3 regio’s. Uiteindelijk gaat de productie van start en gaan we ervoor zorgen dat we op verschillende locaties in Nederland kunnen gaan draaien.

Meld uw organisatie aan

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Neemt contact op met de projectleider, wij helpen u graag verder.

Robin de Rooij
Projectleider Participatieprojecten

r.derooij@cnvjongeren.nl | 030-7511854

Organisatie aan het woord

"Het promoteam gaf mijn medewerkers de bevestiging waar zij zich dagelijks voor inzetten"

Gemeente Nijmegen

Medewerker aan het woord

"Deze mensen heten met recht Realisten: ze zijn reëel in wat ze kunnen en halen er het maximale uit"

Robin de Rooij

Realist aan het woord

"Ik kan eindelijk in mijn eigen kracht stralen als ambassadeur van het Realisten-team"

Liane Ketelaar

Anderen vinden dit ook leuk