PensioenLab

pensioenlab, nationale nederlanden

Jonge en ambiteuze mensen verjongen en vernieuwen de pensioensector

PensioenLab

PensioenLab: Voor de jongeren van nu is een goed pensioen helemaal niet meer vanzelfsprekend. Toch bemoeien we ons nauwelijks met de discussie over pensioenen. We zijn gewend dat anderen onze problemen oplossen. Het is tijd dat jongeren hun stem in de pensioendiscussie laten horen. Want we hebben een stem en bovendien gaat het om óns pensioen. Het PensioenLab geeft jongeren de gelegenheid om mee te denken over de toekomst.

PensioenLab

Een groep jongeren tussen de 18 en 35 jaar vol met energie. Werkzaam in sectoren variërend van het onderwijs, de pensioenwereld, dienstverlening, zorg en agrarische sector. Of nog studerend. Met hobby’s als koken, skiën, gitaar spelen en softbal. Al dan niet getrouwd, met of zonder kinderen, koophuis, spaarplan. En in hun vrije tijd kletsen ze graag over pensioenen.

Het Pensioenlab biedt jongeren de mogelijkheid om zich te storten op een aantal actuele vraagstukken binnen diverse pensioenthema’s. Zij doen onderzoek, brainstormen en discussiëren over hoe bijvoorbeeld het beste pensioenstelsel van de wereld eruit kan zien, hoe pensioenfondsen duurzaam kunnen beleggen, naar een mogelijk Europees pensioenstelsel en nog veel meer. Zij komen tot creatieve adviezen die ze presenteren aan de pensioenwereld.

Elk jaar kunnen vijftig jongeren uit alle sectoren meedoen aan het Pensioenlab. Het traject begint met een bootcamp over pensioenen, zodat iedereen over een bepaalde basiskennis beschikt. Op deze manier kunnen ook jongeren buiten de financiële wereld meedenken en wordt het probleem daadwerkelijk uit alle perspectieven bekeken. Vervolgens worden ze onderverdeeld in kleinere groepen om gedurende een aantal maanden onderzoek te doen naar een specifiek pensioenonderwerp. In het voorjaar biedt Stichting Pensioenlab de jongeren een podium om hun adviezen te etaleren.

 

Kweekvijver

Het PensioenLab heeft geconstateerd dat slechts 2% van alle pensioenfondsbestuurders jonger dan 35 jaar is. Dit betekent dat de stem van jongeren nog veel te weinig in de boardrooms gehoord wordt. Wij willen dit veranderen door jongeren te enthousiasmeren over een plek in een pensioenfonds of een verantwoordingsorgaan.

Hiervoor hebben we het project Kweekvijver ontwikkeld. Jongeren (<35 jaar) kunnen zich hiervoor aanmelden door hun motivatie en CV op te sturen. Wij bieden een nieuwe lichting elk jaar 8 masterclasses aan waarin we laten zien hoe een pensioenfondsbestuur functioneert. Welke commissies zijn er? Hoe ziet een geschikte bestuurder eruit? Wie bepaalt eigenlijk de hoogte van pensioenpremie en indexatie? Dit soort vragen zullen in de masterclasses worden behandeld. Elke masterclass wordt gegeven door ervaringsdeskundigen.

Inmiddels heeft het PensioenLab een groot netwerk gecreëerd van jongeren die (op termijn) actief willen en kunnen zijn binnen het verantwoordingsorgaan, bestuur of toezicht van een fonds. Zo kunnen er op het moment van verkiezingen of vacatures altijd jongeren voorgedragen worden binnen een bestuur of verantwoordingsorgaan. Op deze manier worden jongeren op een duurzame manier betrokken en vertegenwoordigd in het pensioendebat en zal de sector eenvoudiger kunnen voldoen aan de principes uit de Code Pensioenfondsen voor wat betreft diversiteit.

Sinds de start van de kweekvijver heeft de projectorganisaties met verschillende grote pensioenfondsen om de tafel gezeten om jongeren uit de kweekvijver via plaatsing of stage in een verantwoordingsorgaan, pensioenbestuur of commissie bij het pensioenfonds betrokken te krijgen. Hier is binnen de pensioensector breed positief op gereageerd.

Vernieuw samen met anderen de sector!

Jongeren die in hun vrije tijd praten over pensioen: Ja, ze bestaan. Stichting PensioenLab heeft de afgelopen twee jaar bewezen dat een grote groep jongeren kán en wíl deelnemen aan de pensioendiscussie. Zij brengen de energie terug naar pensioenland en hebben laten blijken dat ze onderdeel kunnen en willen zijn van de toekomst. Schrijf je in en breng samen met ons vernieuwing en verjonging naar de pensioenfondsen!

Wil je op een andere manier de inspraak van jonge werknemers vergroten? Wellicht is dan het MedezeggenschapsLab (MZ Lab) interessant!

Justine Feitsma
Projectleider arbeidsmarktprojecten

j.feitsma@cnvjongeren.nl | 030-7511861

Achtergrondverhaal lees je hier

Wat deelnemers vinden

"Wrijving geeft glans, maar dan ook alleen als men bereidt is daarnaar te luisteren. PensioenLab gaf mij een podium en daar heb ik dankbaar gebruik van gemaakt"

Derya, 32 jaar

Wat deelnemers vinden

"Pensioenzorgen wegnemen kan alleen met een daadwerkelijk schokbestendig stelsel waar jong en oud op kunnen vertrouwen"

Jens, 26 jaar

Anderen vinden dit ook leuk